HAMAG – Mogućnosti financiranja EU fondovima

Na poziv HAMAG-a, poludnevna edukacija o EU sredstvima održana je za predstavnike velikih poduzeća iz prehrambene industrije i njihovih kooperanata (stočarstvo, govedarstvo, svinjogojstvo, mljekarstvo).

Teme seminare bile su sustav financiranja iz IPA programa i programa Europske unije (tko je tko  u sustavu, vrste programa, vrste projekata, razlike  projekata i poticaja, financijski uvjeti, kriteriji prihvatljivosti, ciklus za dodjelu bespovratnih sredstava) te mogućnosti u shemama za dodjelu bespovratnih sredstava.

Najnoviji članci iz iste kategorije