Grad Zagreb – usavršavanje djelatnika za rad s EU projektima

Za djelatnike grada Zagreba održan je set modula edukacije za usavršavanje djelatnika u njihovo radu s EU projektima. Održani su sljedeći moduli: strukturni fondovi EU, razvoj projektnih prijedloga, javna nabava po EU pravilima i provedba EU projekata.

Najnoviji članci iz iste kategorije