Grad Zagreb, Ured za programe i projekte EU: PJR Akademija 3+2, PJR Akademija-simulacija provedbe EU projekata u svrhu jačanja kapaciteta za pripremu i provedbu projekata, održana u Zagrebu, 04.,05., i 06. srpnja te 09. i 10. srpnja 2018.g.

Ciljevi edukacije su osposobiti polaznike za samostalnu i cjelovitu provedbu projekata koje financiraju EU fondovi, kroz simulacijski program u kojem se prolazi kroz provedbu kompletnog projekta i njegove ugvorne obveze, proračun, izvještaje, javnu nabavu, probleme i izmjene.

Najnoviji članci iz iste kategorije