Grad Zagreb: Državne potpore i EU fondovi

Na edukaciji su polaznici o državnim potporama učili kroz razumijevanje pojma, definiciju i elemente državnih potpora, instrumente za korištenje potpora te njihove kategorije; dopuštene državne potpore, o prijavi potpora Europskoj komisiji, skupnim izuzećima (Enabling regulation i GBER), De minimis potporama, Zakonu o državnim potporama u Republici Hrvatskoj.

Najnoviji članci iz iste kategorije