Grad Ogulin – Savjetovanje u postupcima javne nabave za projekte ruralnog područja Grada

PJR je u okviru dva projekta „Izgradnja dječjeg vrtića“ i „Rekonstrukcija vatrogasnog i društvenog doma u naselju Turkovići Ogulinski“ , koji se financiraju putem podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, proveo postupke javne nabave izgradnje  građevine društvene namjene – dječjeg vrtića u Ogulinu i stručnog nadzora nad izgradnjom građevine društvene namjene – dječjeg vrtića u Ogulinu te rekonstrukcije vatrogasnog i društvenog doma u naselju Turkovići Ogulinski. Svi postupci su dovršeni sklapanjem ugovora o javnoj nabavi.

Najnoviji članci iz iste kategorije