Webinar: Posebnosti odredaba dokumentacije o nabavi i postupka pregleda i ocjene ponuda na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i primjeri najčešćih pogrešaka

Edukacija je završena.

Datum

10.12.2020.

Vrijeme

09:00 - 16:15

Lokacija

Online

Organizator

Projekt jednako razvoj d.o.o.
Telefon:
+385 (1) 8897 152
E-mail:
info@pjr.hr

Usavršavanje u javnoj nabavi usmjereno je na važeći Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU, načela javne nabave, primjere povrede načela javne nabave u praksi DKOM-a i VUS-a te specifičnosti pravila za provedbu projekata financiranih sredstvima EU. Obradit će se ključne sličnosti i razlike Zakona o javnoj nabavi i pravila za pripremu i provedbu projekata financiranih iz sredstava EU i prezentirati odredbe Pravila o financijskim korekcijama Verzija 5.1. od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Također, polaznici će saznati ključne poveznice u odnosu na Zakon o javnoj nabavi i praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Republike Hrvatske.
Kroz cijelo predavanje će se prikazivati relevantni primjeri iz prakse.

Usavršavanje nosi 8 bodova za obnovu certifikata.

Kliknite i preuzmite: Program edukacije


Predavači

Kotizacija

  • Cijena s popustom 20%*: 872,00 kn
  • Redovna cijena kotizacije: 1.090,00 kn
  • Rok prijave: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

* Cijenu s popustom 20% ostvaruju:
      – zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija ili
      – grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije).
** Na navedene cijene se obračunava PDV osim za specijalistički program izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi koji su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 20% za svaku sljedeću edukaciju.

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 20% za svaku sljedeću edukaciju.

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).
Više o Klubu vjernosti...

Nadolazeće edukacije...

No event found!
Prikažite još edukacija