Webinar: Jednostavna nabava – Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave (MINGOR); Ispravite pogreške na vrijeme – revizija sustava javne (jednostavne) nabave kod naručitelja

Događaj je završio.

Datum

09.05.2024.
Završen!

Vrijeme

09:00 - 16:00

Lokacija

Online

Organizator

Projekt jednako razvoj d.o.o.
Phone
+385 (1) 8897 152
Email
edukacije@pjr.hr

Sažetak programa:

Jednostavna nabava nije ujedno i jednostavna za provesti. Brojni naručitelji osmislili su opće akte koji, iako poštuju sva načela iz ZJN čl. 3. otežavaju nabavu roba, radova i usluga koje su naručitelju potrebne za rad. Kako bi se prikazale različite mogućnosti, ova edukacija donosi primjere općih akata i presjek mogućih pristupa.

Na ovom webinaru ćete dobiti uvid u najnoviju pravnu praksu te vas pozivamo i na sudjelovanje u raspravi i komentiranje, sve s ciljem boljeg razumijevanja, pronalaženja rješenja kao i lakšeg donošenja odluka u svakodnevnom radu.

Edukacija je namijenjena:

 • prvenstveno nositeljima certifikata u javnoj nabavi, koji svoja znanja žele proširiti i u područje nabave u EU projektima,
 • korisnicima EU projekata i svima uključenima u bio koji aspekt planiranja, razvoja i provedbe EU projekata,
 • svima drugima koje zanima uspješna provedba EU projekata u dijelu teme javne nabave, bez koje se ni jedan EU projekt ne može provesti uspješno.

Ishodi učenja:

 • poznavanje postupanja i mogućnosti tržišta prilikom raspisivanja jednostavne nabave te određivanja uvjeta sposobnosti temeljem poznavanja tržišta.
 • razumijevanje mogućnosti ponuditelja da nude kombinaciju proizvoda. Poznavanje kada se tijekom pregleda i ocjene ponuda u sklopu jednostavne nabave može zahtijevati dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije uz poštivanje načela jednakog tretmana i transparentnosti.
 • prepoznavanje postupanja koje bi dovelo do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

Projekt jednako razvoj d.o.o. ovlašteni je nositelj programa izobrazbe u području javne nabave prema rješenju o ovlaštenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, evidencijski broj u Registru nositelja programa: 39.

Usavršavanje nosi 8 bodova za obnovu certifikata. Evidencijski broj programa:2024-0060

Sukladno pravilniku o izobrazbi u području javne nabave NN 154/2023, svi polaznici moraju imati uključene kamere u realnom vremenu, a mikrofone prema potrebi.

Kliknite i preuzmite: Program edukacije

 

Predavači

Kotizacija

 • Cijena s popustom 10%*: 135 €
 • Redovna cijena kotizacije: 150 €
 • Rok prijave: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

* Cijenu s popustom 10% ostvaruju zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija.
** Na navedene cijene se obračunava PDV osim za specijalistički program izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi koji su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

U slučaju odustanka od edukacije:

 • u roku od 48 sati prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
 • u roku od 24 sata prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u punom iznosu

 

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 10% za svaku sljedeću edukaciju.

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 10% za svaku sljedeću edukaciju.

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).
Više o Klubu vjernosti...

Nadolazeće edukacije...