Webinar: Jednostavna nabava – od pravilnika do provedbe, nepravilnosti u javnoj nabavi pri izradi dokumentacije i pregledu i ocjeni ponuda s prikazom ključnih kompetencija ProcurCompEU

Događaj je završio.

Datum

01.07.2022.
Završen!

Vrijeme

09:00 - 16:15

Lokacija

Online

Organizator

Projekt jednako razvoj d.o.o.
Phone
+385 (1) 8897 152
Email
edukacije@pjr.hr

Sažetak programa:

Jednostavna nabava nije kako joj sam naziv govori – jednostavna za provesti.  Naručitelji  moraju pratiti posebne procedure kada je u pitanju jednostavna nabava jer ne podliježe Zakonu o javnoj nabavi.

Ova edukacija usmjerena je ponajprije na praksu postupanja naručitelja i ponuditelja, kao i na stvarne primjere i slučajeve koje trenutno stvaraju pravnu nesigurnost.

Brojni naručitelji osmislili su opće akte koji, iako poštuju sva načela iz ZJN čl. 3. otežavaju nabavu roba, radova i usluga koje su naručitelju potrebne za rad. Kako bi se prikazali različite mogućnosti, ova edukacija donosi primjere općih akata i presjek mogućih pristupa.

Polaznici će dobiti uvid u najnoviju pravnu praksu te se pozivaju i na sudjelovanje u raspravi i komentiranju, sve s ciljem boljeg razumijevanja, pronalaženja rješenja kao i lakšeg donošenja odluka u svakodnevnom radu.
Kako bi se omogućilo daljnje napredovanje u profesionalizaciji javne nabave, Europska komisija je izradila i europski okvir kompetencija u području javne nabave – ProcurCompEU. Kroz edukaciju će biti predstavljene kompetencije razrađene u sklopu ProcurCompEU koje se vežu uz upravljanje ugovorima.

Edukacija je namijenjena:

• prvenstveno nositeljima certifikata u javnoj nabavi, koji svoja znanja žele proširiti i u područje nabave u EU projektima,
• korisnicima EU projekata i svima uključenima u bio koji aspekt planiranja, razvoja i provedbe EU projekata,
• svima drugima koje zanima uspješna provedba EU projekata u dijelu teme javne nabave, bez koje se ni jedan EU projekt ne može provesti uspješno.

Projekt jednako razvoj d.o.o. ovlašteni je nositelj programa izobrazbe u području javne nabave prema rješenju o ovlaštenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, evidencijski broj u Registru nositelja programa: 39.

Redni broj usavršavanja 2022-0230.

Usavršavanje nosi 8 bodova za obnovu certifikata.

Kliknite i preuzmite: Program edukacije

Predavači

Kotizacija

  • Cijena s popustom 10%*: 981,00 kn
  • Redovna cijena kotizacije: 1.090,00 kn
  • Rok prijave: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

* Cijenu s popustom 10% ostvaruju zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija.
** Na navedene cijene se obračunava PDV osim za specijalistički program izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi koji su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

U slučaju odustanka od edukacije:

  • u roku od 48 sati prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
  • u roku od 24 sata prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u punom iznosu

 

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 10% za svaku sljedeću edukaciju.

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 10% za svaku sljedeću edukaciju.

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).
Više o Klubu vjernosti...

Nadolazeće edukacije...

No event found!
Učitaj više