WEBINAR: Dokumentacija o nabavi – osnove izrade tehničkih specifikacija i troškovnika sukladno Zakonu o javnoj nabavi 2016, primjeri specifikacija i praksa DKOM-a Pregled i ocjena ponuda kroz eESPD i primjena e-Certis sustava za provjeru uvjeta sposobnosti i praksa DKOM-a

Edukacija je završena.

Datum

27.11.2020.

Vrijeme

09:00 - 16:15

Lokacija

Online

Organizator

Projekt jednako razvoj d.o.o.
Telefon:
+385 (1) 8897 152
E-mail:
info@pjr.hr

Sažetak programa

Predavanje će obraditi tematiku dokumentacije o nabavi, tehničke specifikacije i troškovnik te postupak pregleda i ocjene ponude kroz ESPD obrasce i e-Certis sustav. Od stupanja na snagu novog Zakona o javnoj nabavi iz 2016. godine njihova je primjena obvezatna, ali popunjavanje ESPD obrasca, odnosno korištenje e-Certisa, često izazivaju nedoumice. Kroz praktične primjere ukazat će se na najčešće pogreške koje se javljaju prilikom pregleda i ocjene ponuda. Također, u zadnjem dijelu edukacije će se izložiti praksa DKOM-a vezana uz e-Certis sustav.

Usavršavanje nosi 8 bodova za obnovu certifikata.

Kliknite i preuzmite: Program edukacije


Predavač

Kotizacija

  • Cijena s popustom 20%*: 872,00 kn
  • Redovna cijena kotizacije: 1.090,00 kn
  • Rok prijave: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

* Cijenu s popustom 20% ostvaruju:
      – zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija ili
      – grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije).
** Na navedene cijene se obračunava PDV osim za specijalistički program izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi koji su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

Sold out!

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 20% za svaku sljedeću edukaciju.

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 20% za svaku sljedeću edukaciju.

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).
Više o Klubu vjernosti...

Nadolazeće edukacije...

No event found!
Prikažite još edukacija