Recentna praksa DKOM-a u postupcima JN sa osvrtom na javnu nabavu koja se provodi na projektima financiranim iz sredstava Europske unije te postupanja u novom EOJN

Događaj je završio.

Datum

22.05.2024.
Završen!

Vrijeme

10:00 - 17:15

Lokacija

hotel Ambasador
hotel Ambasador
Feliksa Peršića 5, 51410 Opatija

Organizator

Projekt jednako razvoj d.o.o.
Phone
+385 (1) 8897 152
Email
edukacije@pjr.hr
Sažetak programa:

Usavršavanje u javnoj nabavi usmjereno je na važeći Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave na projektima financiranim iz EU, načela javne nabave i primjeri povrede načela javne nabave u praksi DKOM-a i Visokog upravnog suda-a, te specifičnosti pravila za provedbu projekata financiranih sredstvima EU. Ovo usavršavanje pružit će temeljno razumijevanje najnovije prakse DKOM-a, istražujući ključne elemente i nepravilnosti u postupcima javne nabave, te analizirati nove pristupe i postupanja u kontekstu Europske platforme za javnu nabavu (EOJN).

Iz programa izdvajamo:
 • Važeći Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU
 • Načela javne nabave i primjeri povrede načela javne nabave u praksi DKOM-a i VUS-a
 • Specifičnosti pravila za provedbu projekata financiranih sredstvima EU
 • Ključne sličnosti i razlike Zakona o javnoj nabavi i pravila za pripremu i provedbu projekata financiranih iz sredstava EU
 • Odredbe Pravila o financijskim korekcijama Verzija 5.1. od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
 • Ključne poveznice u odnosu na Zakon o javnoj nabavi i praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Republike Hrvatske
 • Relevantne odredbe dokumentacije o nabavi kod kojih su uočene najčešće pogreške u kontekstu EU fondova, te odredbe vezane uz postupak pregleda i ocjene ponuda prema Zakonu o javnoj nabavi i ključne razlike u odnosu na projekte financirane sredstvima EU
Ishodi učenja:
 • Razumijevanje i poznavanje određenih uvjeta koji se odnose na pravilno provođenje postupka javne nabave a posebice na sastavljanje dokumentacije o nabavi na novoj platformi EOJN, prikaz aktivnosti u izradi Dokumentacije sa fokusom na nepravilnosti u javnoj nabavi.
 • Pregled aktivnosti pripreme i provedbe postupka javne nabave s pravnog aspekta.

Kroz cijelo predavanje će se prikazivati relevantni primjeri iz prakse.

Tvrtka PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. ovlašteni je nositelj programa izobrazbe u području javne nabave prema rješenju o ovlaštenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, evidencijski broj u Registru nositelja programa: 39

Usavršavanje nosi 8 bodova za obnovu certifikata! Evidencijski broj usavršavanja 2024-0048

Kliknite i preuzmite: Program edukacije

Predavači

Kotizacija

 • Cijena s popustom 10%*: 148,50 €
 • Redovna cijena kotizacije: 165 €
 • U cijenu je uključeno: ručak
 • Rok prijave: 2 dana prije održavanja

* Cijenu s popustom 10% ostvaruju zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija.
** Na navedene cijene se obračunava PDV osim za specijalistički program izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi koji su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

U slučaju odustanka od edukacije:

 • u roku od 48 sati prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
 • u roku od 24 sata prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u punom iznosu

 

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 10% za svaku sljedeću edukaciju.

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 10% za svaku sljedeću edukaciju.

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).
Više o Klubu vjernosti...

Nadolazeće edukacije...

No event found!
Učitaj više