WEBINAR: PROVEDBA NATJECATELJSKOG DIJALOGA TE PREGOVARAČKOG POSTUPKA JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA NA NADMETANJE

Događaj je završio.

Datum

14.12.2021.
Završen!

Vrijeme

09:00 - 16:15

Lokacija

Online

Organizator

Projekt jednako razvoj d.o.o.
Phone
+385 (1) 8897 152
Email
edukacije@pjr.hr

Sažetak programa

Na edukaciji će se obraditi Zakonske odredbe vezane uz natjecateljski dijalog te pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje.
Također će se prolaziti kroz kompetencije vezane uz navedene postupke a koje donosi europski okvir kompetencija u području javne nabave – ProcurCompEU, alat koji kroz 30 utvrđenih ključnih kompetencija omogućava stručnjacima u javnoj nabavi pozicioniranje u smislu vrednovanja njihovih kompetencija te usmjeravanje njihova profesionalnog razvoja.

  • Posebni osvrt će se dati vezano uz pravo na žalbu zainteresiranih subjekata u odabiru i provođenju pregovaračkog postupka bez prethodne objave
  • Prikazat će se provođenje navedenih postupaka javne nabave u EOJN RH
  • Obradit će se specifičnosti dokumentacije o nabavi kod natjecateljskog dijaloga i pregovaračkog postupka javne nabave
  • Dat će se pregled najčešćih i najvećih pogrešaka prilikom odabira pregovaračkog postupka javne nabave i provođenja navedenog postupka
  • Dat će se prikaz Rješenja DKOM-a i presuda Visokog upravnog suda koja se odnose na pregovarački postupak bez prethodne objave

 

Projekt jednako razvoj d.o.o. je ovlašteni nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave, tako da polaznici dobivaju potvrdu koja im služi za obnavljanje certifikata za javnu nabavu. Usavršavanje nosi 8 bodova za obnovu certifikata. Evidencijski broj programa 2021-0263.

Klikni i preuzmi program!

Predavači

Kotizacija

  • Cijena s popustom 10%*: 872,00
  • Redovna cijena kotizacije: 1.090,00
  • Rok prijave: 1 radni dan prije termina održavanja edukacije

* Cijenu s popustom 10% ostvaruju zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija.
** Na navedene cijene se obračunava PDV osim za specijalistički program izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi koji su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

U slučaju odustanka od edukacije:

  • u roku od 48 sati prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
  • u roku od 24 sata prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u punom iznosu

 

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 10% za svaku sljedeću edukaciju.

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 10% za svaku sljedeću edukaciju.

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).
Više o Klubu vjernosti...

Nadolazeće edukacije...