Program izobrazbe u području javne nabave

Događaj je završio.

Datum

04. - 08.04.2022.
Završen!

Vrijeme

08:30 - 17:15

Lokacija

Sky Office
Sky Office
Roberta Frangeša Mihanovića 9
Website
https://skyoffice.hr/o-nama/

Organizator

Projekt jednako razvoj d.o.o.
Phone
+385 (1) 8897 152
Email
edukacije@pjr.hr

Sažetak

Razumijevanje osnovnih načela i načina na koji funkcionira javna nabava potrebno je svim osobama  koje se u svom radu susreću s javnom nabavom.

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave daje temeljna znanja i kao takav polazišna je točka za daljnje usavršavanje u području javne nabave.

Program izobrazbe u području javne nabave podjednako je koristan za donosioce odluka kao i za osobe koje pripremaju dokumentaciju o nabavi ili koje pripremaju ponude. Program obuhvaća i novi Europski okvir kompetencija za stručnjake u javnoj nabavi ProcurComp EU.

Tijekom samog programa polaznici također vježbaju, pripremaju se i simuliraju izlazak na ispit javne nabave.

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave propisani je program koji se sastoji od dva dijela:

 • programa izobrazbe u području javne nabave
 • pisanog ispita

Nakon odslušanog programa izobrazbe, polaznik stječe pravo polaganja ispita pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Nakon uspješno položenog ispita stječe se certifikat u području javne nabave.

Trajanje programa je 50 sati. Sudionicima koji su prisutni na najmanje 75% propisanog trajanja izdaje se potvrda o pohađanju. S navedenom potvrdom može se pristupiti polaganju ispita za stjecanje certifikata u području javne nabave.

Iz programa izdvajamo: 

 • Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja
 • Zaštita tržišnog natjecanja, sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
 • Javna nabava na projektima financiranim iz sredstava Europske unije
 • Priprema postupka javne nabave
 • Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja
 • Postupci i načini javne nabave – s praktičnim primjerima
 • Dokumentacija o nabavi
 • Kriterij za odabir ponude – ENP
 • Održiva javna nabava i zelena nabava (principi zelene javne nabave, legislativa zelene javne nabave, primjeri zelene javne nabave u RH i EU
 • Okvirni sporazum s prikazom na praktičnim primjerima

Tvrtka PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. ovlašteni je nositelj programa izobrazbe u području javne nabave prema rješenju o ovlaštenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, evidencijski broj u Registru nositelja programa: 39

Programe edukacija organiziramo strogo poštujući sve epidemiološke mjere i preporuke koje su na snazi u trenutku održavanja edukacije.

Kliknite i preuzmite: Program edukacije

Predavači

Kotizacija

 • Cijena s popustom 10%*: 2.520,00 kn
 • Redovna cijena kotizacije: 2.800,00 kn
 • U cijenu je uključeno: Ručak
 • Rok prijave: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

* Cijenu s popustom 10% ostvaruju zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija.
** Na navedene cijene se obračunava PDV osim za specijalistički program izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi koji su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

U slučaju odustanka od edukacije:

 • u roku od 48 sati prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
 • u roku od 24 sata prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u punom iznosu

 

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 10% za svaku sljedeću edukaciju.

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 10% za svaku sljedeću edukaciju.

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).
Više o Klubu vjernosti...

Nadolazeće edukacije...