Posebnosti odredaba dokumentacije o nabavi i postupka pregleda i ocjene ponuda na projektima financiranim iz sredstava Europske unije i primjeri najčešćih pogrešaka

Događaj je završio.

Datum

20.12.2023.
Završen!

Vrijeme

09:00 - 16:30

Lokacija

Projekt jednako razvoj d.o.o.
Zagreb, Gradišćanska ulica 24

Organizator

Projekt jednako razvoj d.o.o.
Phone
+385 (1) 8897 152
Email
edukacije@pjr.hr

Sažetak programa:

Usavršavanje u javnoj nabavi usmjereno je na važeći Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave na projektima financiranim iz EU, načela javne nabave i primjeri povrede načela javne nabave u praksi DKOM-a i Visokog upravnog suda-a, te specifičnosti pravila za provedbu projekata financiranih sredstvima EU.

 • Na edukaciji će se obraditi važeći Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU
 • Obraditi će se načela javne nabave i primjeri povrede načela javne nabave u praksi DKOM-a i VUS-a
 • Ukazati će se na specifičnosti pravila za provedbu projekata financiranih sredstvima EU
 • Prikazat će se ključne sličnosti i razlike Zakona o javnoj nabavi i pravila za pripremu i provedbu projekata financiranih iz sredstava EU
 • Prezentirat će se odredbe Pravila o financijskim korekcijama Verzija 5.1. od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
 • Dati će se ključne poveznice u odnosu na Zakon o javnoj nabavi i praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Republike Hrvatske
 • Obradit će se relevantne odredbe dokumentacije o nabavi kod kojih su uočene najčešće pogreške u kontekstu EU fondova, te odredbe vezane uz postupak pregleda i ocjene ponuda prema Zakonu o javnoj nabavi i ključne razlike u odnosu na projekte financirane sredstvima EU

 

Kroz cijelo predavanje će se prikazivati relevantni primjeri iz prakse.

Tvrtka PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o. ovlašteni je nositelj programa izobrazbe u području javne nabave prema rješenju o ovlaštenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, evidencijski broj u Registru nositelja programa: 39

Usavršavanje nosi 8 bodova za obnovu certifikata!

Kliknite i preuzmite: Program edukacije

Predavači

Kotizacija

 • Cijena s popustom 10%*: 144 € / 1.084,97 kn
 • Redovna cijena kotizacije: 160 € / 1.205,52 kn
 • U cijenu je uključeno: ručak
 • Rok prijave: 2 dana prije održavanja

* Cijenu s popustom 10% ostvaruju zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija.
** Na navedene cijene se obračunava PDV osim za specijalistički program izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi koji su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

U slučaju odustanka od edukacije:

 • u roku od 48 sati prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
 • u roku od 24 sata prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u punom iznosu

 

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 10% za svaku sljedeću edukaciju.

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 10% za svaku sljedeću edukaciju.

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).
Više o Klubu vjernosti...

Nadolazeće edukacije...