WEBINAR: UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: postupak javne nabave od pripreme, pregleda i ocjene ponuda te ugovaranja s osvrtom na specifičnosti vezane uz javnu nabavu na EU sufinanciranim projektima

Događaj je završio.

Datum

23.09.2020.
Završen!

Vrijeme

09:00 - 16:30

Lokacija

Online

Organizator

Projekt jednako razvoj d.o.o.
Phone
+385 (1) 8897 152
Email
edukacije@pjr.hr

Iako je od uvođenja obaveznog korištenja ENP kriterija kao jedinog kriterija za odabir ponude prošlo više od godine dana, naručitelji još uvijek nisu sigurni donosi li im ovaj kriterij najbolju vrijednost za novac. Za kvalitetno kreiranje ENP kriterija, osim poznavanja predmeta nabave, potrebno je naučiti i pravila za njegovu izradu. Zemlje članice EU ENP kriterije postavljaju sa više slobode nego što je to u praksi u javne nabave u Republici Hrvatskoj, stoga je potrebno proširiti svoja znanja i shvaćanja o kriterijima za ekonomski najpovoljniju ponudu.

Program je utemeljen na konkretnim primjerima iz prakse te interaktivnom pristupu kroz vježbe i razgovor o mogućim primjenama odredbi Zakona o javnoj nabavi. Obrađuju se primjeri iz prakse uz osvrt na razlike između obveznika Zakona o javnoj nabavi i one koji to nisu.
PJR stručnjaci koji provode edukaciju proveli su više od 500 postupaka javne nabave što u sklopu EU sufinanciranih projekata što kao članovi stručnog povjerenstva Naručitelja.

Usavršavanje nosi 8 bodova za obnovu certifikata.

Kliknite i preuzmite: Program edukacije

Predavač

Kotizacija

  • Cijena s popustom 10%*: 872,00 kn
  • Redovna cijena kotizacije: 1.090,00 kn
  • Rok prijave: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

* Cijenu s popustom 10% ostvaruju zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija.
** Na navedene cijene se obračunava PDV osim za specijalistički program izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi koji su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

U slučaju odustanka od edukacije:

  • u roku od 48 sati prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
  • u roku od 24 sata prije termina održavanja, zadržava se kotizacija u punom iznosu

 

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 10% za svaku sljedeću edukaciju.

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 10% za svaku sljedeću edukaciju.

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).
Više o Klubu vjernosti...

Nadolazeće edukacije...