WEBINAR: UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: postupak javne nabave od pripreme, pregleda i ocjene ponuda te ugovaranja s osvrtom na specifičnosti vezane uz javnu nabavu na EU sufinanciranim projektima

Edukacija je završena.

Datum

23.09.2020.

Vrijeme

09:00 - 16:30

Lokacija

Online

Organizator

Projekt jednako razvoj d.o.o.
Telefon:
+385 (1) 8897 152
E-mail:
info@pjr.hr

Iako je od uvođenja obaveznog korištenja ENP kriterija kao jedinog kriterija za odabir ponude prošlo više od godine dana, naručitelji još uvijek nisu sigurni donosi li im ovaj kriterij najbolju vrijednost za novac. Za kvalitetno kreiranje ENP kriterija, osim poznavanja predmeta nabave, potrebno je naučiti i pravila za njegovu izradu. Zemlje članice EU ENP kriterije postavljaju sa više slobode nego što je to u praksi u javne nabave u Republici Hrvatskoj, stoga je potrebno proširiti svoja znanja i shvaćanja o kriterijima za ekonomski najpovoljniju ponudu.

Program je utemeljen na konkretnim primjerima iz prakse te interaktivnom pristupu kroz vježbe i razgovor o mogućim primjenama odredbi Zakona o javnoj nabavi. Obrađuju se primjeri iz prakse uz osvrt na razlike između obveznika Zakona o javnoj nabavi i one koji to nisu.
PJR stručnjaci koji provode edukaciju proveli su više od 500 postupaka javne nabave što u sklopu EU sufinanciranih projekata što kao članovi stručnog povjerenstva Naručitelja.

Usavršavanje nosi 8 bodova za obnovu certifikata.

Kliknite i preuzmite: Program edukacije


Predavač

Kotizacija

  • Cijena s popustom 20%*: 872,00 kn
  • Redovna cijena kotizacije: 1.090,00 kn
  • Rok prijave: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

* Cijenu s popustom 20% ostvaruju:
      – zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija ili
      – grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije).
** Na navedene cijene se obračunava PDV osim za specijalistički program izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi koji su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u.

Sold out!

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Grupni popust

Za veći broj kupljenih kotizacija ostvarujete grupni popust:
- 2-3 kotizacije - 20%
- 4-7 kotizacija - 25%
- 8-15 kotizacija - 30%
- 16+ kotizacija - 35%

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 20% za svaku sljedeću edukaciju.

Trajni popusti

Svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a - automatski ostvarujete redovni popust 20% za svaku sljedeću edukaciju.

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).

Klub vjernosti

Unutar 3 godine pohađajte bilo koja 3 PJR programa edukacija i ostvarite pravo na jednu jednodnevnu edukaciju po vlastitom izboru (3+1 GRATIS).
Više o Klubu vjernosti...

Nadolazeće edukacije...

No event found!
Prikažite još edukacija