Centar za posjetitelje „Ivanina kuća bajke“

Turistička zajednica grada Ogulina provela je projekt sa ciljem pozicioniranja Ogulina, kao zavičaja bajke, na turističkim kartama kao poželjnu destinaciju. Partneri turističke zajednice u ovome projektu su Grad Ogulin i Konzervatorski odjel Karlovac pri Ministarstvu kulture.

Cijela strategija bazirana je na tome da je u Ogulinu rođena I. Brlić-Mažuranić koja je u autobiografiji zapisala da je inspiraciju za “Priče iz davnine” pronašla u ogulinskom kraju. Osim bajki i priča Ivane Brlić-Mažuranić cilj projekta je razviti infrastrukturu za kulturni turizam i povećati prihod od turizma na način da se potakne stvaranje novih malih i srednjih poduzeća. Ivanina kuća posjetiteljima će ponuditi stalni postav izložbe, interaktivno vođene sadržaje, pričanje bajki uživo te vlastitu produkciju audio i video materijala. Zamišljeno je sadržaj proširiti na vanjske lokacije, na tzv. rutu bajki koja će se protezati na 60 kilometara. Kroz aktivnosti projekta provesti će se rekonstrukcija zgrade i nabava potrebne opreme, produkcija audio i video materijala, opremanje rute bajki, edukacija turističkog sektora te promocija i marketing turističke destinacije.

Projekt je sufinanciran u okviru komponente IIIC IPA programa Regionalne konkurentnosti.

Najnoviji članci iz iste kategorije