Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika korisnika u području upravljanja projektima organizirano je 39 seminara u 4 različita grada (Zagreb, Rijeka, Osijek, Split). Seminari su organizirani kroz 8 programa edukacija, sljedećih naslova: Životni ciklus projekta Građevinska […]

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Ugovor o pružanju usluga e-učenja putem video snimke po nabavnim kategorijama

Video tutorialima su na jednostavan način prikazani postupci zelene javne nabave za provoditelje postupaka javne nabave. Izrađeni su 3 video tutoriala na primjeru različitih nabavnih kategorija, svaki u trajanju do 30 minuta. Video tutoriali su na stručan način obradili svaku nabavnu kategoriju tako da gledateljima (sobama koje pripremaju i provode postupak javne nabave) pruže kompletnu […]

Grad Split

Ugovorom o pružanju intelektualne usluge za organizaciju internih radionica s ciljem jačanja kapaciteta korisnika ESI fondova Urbane aglomeracije Split održane su edukacije iz sljedećih područja: šest jednodnevnih usavršavanja u području javne nabave Državne potpore Komunikacija, informiranje i vidljivost i kontekstu EU fondova Strateško planiranje i izrada strateških dokumenata Računovodstvo, porezi i revizija u EU projektima […]

ICLEI- Local Governments for Sustainability

U sklopu Ugovora o pružanju obrazovnih aktivnosti i materijalima za obuku o zelenoj javnoj nabavi (ZeJN) provedene su sljedeće aktivnosti: Ažuriranje „EU GPP Training Toolkita“ (korisnik: Europska komisija) Organizacija i izvršenje treninga o zelenoj javnoj nabavi za provoditelje postupaka javne nabave

Komunikacijski laboratorij d.o.o.

S ciljem da postojećim poduzetnicima olakša rast njihovih tvrtki, kao i onima koji bi se tek željeli upustiti u poduzetnički pothvat, nastala je aktivnost ‘Inoviraj-profitiraj’, u sklopu nacionalnog projekta „Promocija poduzetništva“ čiji je pokretač Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a partneri su Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska udruga poslodavaca. U sklopu Projekta […]

Grad Đurđevac – „Izgradnja i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Đurđevcu“

Projektom  će se sufinancirati izgradnja i opremanje postrojenja za gospodarenje otpadom namijenjenog razvrstavanju, mehaničkoj obradi i skladištenju odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (sortirnica). Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.348.805,54 kn, od čega bespovratna sredstva Europske unije iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iznose 4.546.484,70 kn, a Grad Đurđevac će financirati ostatak u iznosu 802.320,84 kn.

Končar-Inem – „Platforma za inteligentno i energetski efikasno upravljanje industrijskim IoT uređajima“

U okviru Poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“,, pripremili smo, doveli do financiranja i nastavili suradnju na provedbi projekta „ Platforma za inteligentno i energetski efikasno upravljanje industrijskim IoT uređajima“  korisnika Končar-Inem. Projektom će se razviti sustav za upravljanje podacima koji se mogu prikupljati […]

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. – „Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu biootpada – kompostana Đurđevac“

U okviru Poziva „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ pripremili smo i doveli do financiranja projekt korisnika Komunalne usluge Đurđevac. Projektom će se sufinancirati izgradnja i opremanje postrojenja za razvrstavanje, mehaničku obradu i skladištenju odvojeno prikupljenog biootpada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8,8 mil. kuna, od čega bespovratna sredstva Europske unije iz […]

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

U sklopu “Ugovora o pružanju usluga izobrazbe o zelenoj javnoj nabavi putem radionica” održano je 12 usavršavanja na temu Zelene javne nabave u 4 grada: Zagreb, Rijeka, Osijek, Zadar tijekom mjeseca rujna i listopada 2019. godine. Cilj radionica je educirati provoditelje postupaka javne nabave o zelenoj javnoj nabavi i mjerilima za provođenje iste.

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

U sklopu Ugovora o pružanju usluge in-house edukacije na temu provedbe EU projekata održan je program Akademija o pripremi i provedbi EU projekata u dva ciklusa po pet radnih dana. Ukupno educirano 40 polaznika.

Grad Umag

Održano jednodnevno usavršavanje u području javne nabave na temu: Upravljanje postupkom nabave za manje iskusne za 27 polaznika.