Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. – „Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu biootpada – kompostana Đurđevac“

U okviru Poziva „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ pripremili smo i doveli do financiranja projekt korisnika Komunalne usluge Đurđevac.

Projektom će se sufinancirati izgradnja i opremanje postrojenja za razvrstavanje, mehaničku obradu i skladištenju odvojeno prikupljenog biootpada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8,8 mil. kuna, od čega bespovratna sredstva Europske unije iz Operativnog programa Konkuretnost i kohezija iznose oko 3,4 mil. kuna. 

Najnoviji članci iz iste kategorije