PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn
  • Saznajte recentna pravila i prakse u provedbi EU projekata koji se odnose na računovodstvo i poreze projekata
  • Koje su najčešće nepravilnosti i kako se primjenjuju financijske korekcije (povrati EU sredstava) u provedbi projekata financiranih EU fondovima
  • Poslušajte nekoliko primjera iz goleme prakse provedbe EU projekata PJR tima