Usvajanje principa HKO-a u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma

Visoka poslovna škola Libertas je na natječaju za implementaciju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u visokom obrazovanju kroz razvoj kvalifikacijskih standarda u visokom obrazovanju; usklađivanje studijskih programa; te uvođenje inovativnih edukativnih elemenata dobila 305.302,65 EUR.

Cilj projekta „Usvajanje principa HKO-a u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma“ je podržati razvoj i implementaciju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u visokom obrazovanju, kroz ostvarenje specifičnih ciljeva. Prvi se odnosi na razvoj kvalifikacijskih standarda u visokom obrazovanju u sektoru turizma u suradnji sa relevantnim dionicima. Sljedeći specifični cilj odnosi se na potpuno usklađivanje studijskih programa povezanih sa turizmom sa načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u četiri visokoškolske ustanove. Osim toga, jedan od ciljeva je i uvođenje inovativnih edukativnih elemenata u obrazovanje za hotelski odnosno turistički menadžment.

Najnoviji članci iz iste kategorije