Uključivo socijalno društvo

Centar za rehabilitaciju Varaždin osigurao je ugovor u iznosu 189.171,92 EUR bespovratnih sredstava za razvoj usluge mobilnih timova za osobe sa tjelesnim i/ili intelektualnim poteškoćama koji ne žele institucionalizaciju.

Usluga će biti osituirana kroz multidisciplinarne aktivnosti, produbljivanje suradnje sa institucijama pružateljima socijalne i zdravstvene skrbi te partnerima iz faze I, II i III na području Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije.

Također, opći cilj projekta jest kvalitetan rast socijalnih usluga na području Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije koji uključuje kvalitetno ulaganje u multidisciplinarne aktivnosti, edukacije, radionice, istraživanje vještina i inovacije; osiguravanje kontinuiteta usluga mobilnih timova za osobe sa tjelesnim i/ili intelektualnim poteškoćama koje ne žele institucionalizaciju kao i unaprjeđenje usluga kroz održivu suradnju sa partnerskim institucijama te stavljanjem naglaska na povećanje zapošljivosti osoba s invaliditetom, samostalan život i smanjenje siromaštva.

Najnoviji članci iz iste kategorije