PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn
  • Kako odlučiti da li se žaliti DKOM-u na dokumentaciju / na odluku o odabiru
  • Kako sastaviti žalbu, kakva je praksa DKOM-a postupanja po žalbama
  • Kakve posljedice za troškove EU projekata mogu imati nepravilnosti u javnoj nabavi