Terad d.o.o. – Opremanje poduzeća Terad d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju

Ulaganjem u materijalnu i nematerijalnu imovinu poduzeća te podupiruće aktivnosti, Prijavitelj će stvoriti preduvjete za proizvodnju inovativnog proizvoda za svoje poslovanje – predkonektoriziranog linka što će osigurati temelje za rast prihoda od poslovanja, prihoda od izvoza i otvaranje novih radnih mjesta.

Najnoviji članci iz iste kategorije