Tea Kodrnja

Voditeljica prodaje i konzultantica

Magistrirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na smjerovima javne politike, menadžment i razvoj te međunarodni odnosi. Kroz studij i rad u privatnom sektoru stječe teorijska i praktična znanja o funkcioniranju Europske unije i procesu dodjele bespovratnih sredstava.

U PJR-u je zadužena za praćenje prilika za financiranje iz EU fondova te Programa Unije, informiranje klijenata o prilikama za financiranje te „matchiranje“ planova ulaganja klijenata s prilikama koje nude EU fondovi. Izrađuje mišljenja o potencijalu za povlačenje EU sredstava pojedinih organizacija, kao i mišljenja o sukladnosti pojedine organizacije i projektnih ideja s uvjetima natječaja. Savjetuje potencijalne prijavitelje udovoljavaju li kriterijima pojedinih natječaja i savjetuje kako uvećati šanse za prolazak projekta, odnosno kako unaprijediti projektnu ideju. Piše članke o mogućnostima iz EU fondova, sudjeluje u kreiranju sadržaja za web stranicu društva, društvene mreže i newsletter te održava seminare u području EU fondova.