Slaven Tadić

Voditelj prodaje i konzultant

Diplomirao pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. EU fondovima se počeo baviti volontirajući u civilnom sektoru te pišući projekte za udruge. U sustavu EU fondova je od 2011. godine, kada počinje sudjelovati aktivnije u razvoju i izradi projektnih aplikacija za nacionalne i EU natječaje.
Tijekom prethodnih 11 godina radio je kao stručnjak za izradu, provedbu i evaluaciju EU projekata, javnu nabavu i državne potpore.
Trenutno je voditelj prodaje i konzultant za PJR klijente koje savjetuje u svim pitanjima iz EU fondova od formiranja projektnih ideja do utvrđivanja prihvatljivosti, kreiranja partnerstva, problema u provebi i nabavi.

Posjeduje IPMA certifikata razine C i certifikat u javnoj nabavi. Održao više od 100 edukacija i sudjelovao u više od 200 projekata.