Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu -VIRTULAB – integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine

Projektom se ulaže u opremanje laboratorija na pet fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s ciljem jačanja njihovih znanstveno-istraživačkih kapaciteta i uspostave virtualnog istraživačkog centra za primarne i sekundarne sirovine, a koji će omogućiti višu kvalitetu izvođenja nastave i ojačati znanstveno-istraživački rad na fakultetima, te istovremeno stvoriti prostor za komercijalizaciju rezultata znanstvenih istraživanja i praktičnu primjenu inovacija u gospodarstvu.

Najnoviji članci iz iste kategorije