Projekt jednako razvoj d.o.o., Gradišćanska 24, Zagreb, OIB: 09575099931, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi: Zagreb, 23. svibnja 2023. godine

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA pod nazivom

„Što mislimo o EU fondovima?“

  1. Predmet Pravila

1.1. Projekt jednako razvoj d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom „Što mislimo o EU fondovima? (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva Projekt jednako razvoj d.o.o. i njegove web stranice www.pjr.hr 

1.2. Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 23. svibnja, 2023. godine na web stranici www.pjr.hr 

  1. Nagradni natječaj

2.1. Nagradni natječaj organizira se na web stranici www.pjr.hr  u razdoblju od 23. svibnja, 2023. do 31. kolovoza, 2023.

2.2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji web stranice www.pjr.hr koji su ispunili anketu „Istraživanje percepcije opće javnosti o korištenju i učincima EU fondova“ i ispunili kviz u razdoblju trajanja nagradnog natječaja te odgovorili na nagradno pitanje: Procijenite brojem s 2 decimale (u rasponu od 1,00 do 6,00), koju prosječnu ocjenu će dati sudionici ove ankete odgovarajući na pitanje koliko se adekvatno i pravodobno osjećaju informirani o prilikama u EU fondovima?

2.3. Između dostavljenih odgovora na postavljeno nagradno pitanje žiri, sastavljen od zaposlenika društva Projekt jednako razvoj, će prema kriteriju bliže procjene izabrati 3 dobitnika.

2.4. Nagradni fond se sastoji od sljedećih nagrada:

  1. mjesto – Vikend za dvoje u hotelu Trakošćan (1 noćenje)
  2. mjesto – Godišnja pretplata na e-izdanje Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika te godišnji pristup Premium sadržaju na portal vecernji.hr
  3. mjesto – Jedna jednodnevna PJR edukacija

 

 3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1. Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, čitatelji web stranice www.pjr.hr. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju samo jedan put.

3.3. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

  1. Preuzimanje nagrade

4.1. Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila bit će pisano obaviješten o osvajanju nagrade kao i putem telefona, te će biti obaviješten o načinu uručenja nagrade. Pisana obavijest će se poslati na e-mail adresu koja je zabilježena prilikom prijave na natječaj.

4.2. Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 8 dana od primitka Obavijesti, Priređivač će dobitnika ponovo obavijestiti pisanim putem te mu odrediti dodatni rok od 5 dana za preuzimanje nagrade. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi na nju pravo.

4.3. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

4.4. Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

4.5. Rezultati Nagradnog natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici www.pjr.hr najkasnije 7. rujna, 2023. godine. Popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime s kojim se sudionik prijavio na Nagradni natječaj. Priređivač će kontaktirati eventualne dobitnike te ih obavijestiti o osvojenoj nagradi telefonskim putem ili elektroničkom poštom, sukladno podacima kojima Priređivač raspolaže temeljem prijavne forme.

  1. Troškovi

6.1. Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

  1. Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

  1. Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

  1. Stupanje na snagu

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na web stranici www.pjr.hr   dana 23. svibnja,2023. godine

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.