PJR u projektima

PJR je korisnik EU projekata

Bespovratne potpore za digitalizaciju

Dana 7.7.2023. godine Projekt jednako razvoj d.o.o. potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 65.299,62 eur, od kojih su 35.914,79 eur bespovratna sredstva. Ugovor je potpisan u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ a trajati će 24 mjeseca. Razdoblje provedbe projekta je od 1. studenoga 2022. godine do 1. studenoga 2024. godine. Poziv je financiran iz mehanizma za oporavak i otpornost. Više o pozivu na dostavu projektnih prijedloga na linku :
https://www.hzz.hr/projekti/nacionalni-plan-oporavka-i-otpornosti-2021-2026/

Kratke informacije o projektu:
Kod projekta: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0659
Naziv projekta: PJR Edukacije 4.0
Kod poziva: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01
Naziv poziva: Bespovratne potpore za digitalizaciju
Posrednički tijelo razine 1: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Posrednički tijelo razine 2: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Cilj (svrha) projekta: digitalizacija poslovnih procesa i digitalna transformacija poslovanja nabavom digitalnih rješenja i opreme te jačanjem digitalnih vještina zaposlenika, kako bi se povećala produktivnost rada, konkurentnost i tržišna pozicija te ostvarili veći prihodi od prodaje.

Ostvarivanje svrhe i ciljeva projekta postići će se provedbom sljedećih aktivnosti:
A1. DIGITALNA TRANSFORMACIJA DJELATNOSTI
A2. PLAN DIGITALNE TRANSFORMACIJE
A3. JAČANJE DIGITALNIH VJEŠTINA ZAPOSLENIKA
A4. UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Očekivani rezultati: Unapređenje 6 poslovnih procesa do kraja 2024. godine, povećanje prihoda od prodaje za 20% do kraja 2026. godine
Planirani način provedbe: 24 mjeseca, počevši od 1. studenog 2022. godine

Korištenje inovacijskih vaučera

Projekt jednako razvoj d.o.o. korisnik je sredstava u sljedećim projektima sufinanciranim iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova:

 1. Inovacijski vaučer – Pružanje stručnih i tehničkih znanja u svrhu razvoja inovativne aplikacije za ponuditelje u javnoj nabavi
  Naziv poziva: KK.03.2.2.03 – Inovacijski vaučeri za MSP-ove
  Kratki opis projekta: Projekt jednako razvoj d.o.o. će ovim projektom koristiti stručna i tehnička znanja odabrane ZIO u dijelu analize tehnologije velikih podataka.
  Ukupna vrijednost projekta: 107.000,00 HRK; iznos sufinanciran od strane EU: 74.900,00 HRK
  Razdoblje provedbe Projekta: 27.04.2021. – 26.07.2021.
  Kontakt osoba za više informacija: Ana Fresl, direktorica, info@pjr.hr
 2. Inovacijski vaučer – Inovacijski softver za pregled, pretraživanje i usporedbu dokumentacija o javnoj nabavi
  Naziv poziva: KK.03.2.2.03 – Inovacijski vaučeri za MSP-ove
  Kratki opis projekta: Projekt jednako razvoj d.o.o. će ovim projektom koristiti stručna i tehnološka znanja odabrane ZIO u svrhu vizualizacije podataka za njihovu daljnju obradu.
  Ukupna vrijednost projekta: 107.000,00 HRK; iznos sufinanciran od strane EU: 74.900,00 HRK
  Razdoblje provedbe Projekta: 04.06.2021. – 02.09.2021.
  Kontakt osoba za više informacija: Ana Fresl, direktorica, info@pjr.hr
 3. Inovacijski vaučer – Pružanje stručnih i tehničkih znanja znanstveno istraživačke organizacije u svrhu testiranja funkcionalne specifikacije inovacijskog softvera
  Naziv poziva: KK.03.2.2.03 – Inovacijski vaučeri za MSP-ove
  Kratki opis projekta: Projekt jednako razvoj d.o.o. će ovim projektom koristiti stručna i tehnološka znanja odabrane ZIO u svrhu testiranja funkcionalne specifikacije predviđenog programskog alata.
  Ukupna vrijednost projekta: 107.000,00 HRK; iznos sufinanciran od strane EU: 74.900,00 HRK
  Razdoblje provedbe Projekta: 02.07.2021. – 02.10.2021.
  Kontakt osoba za više informacija: Ana Fresl, direktorica, info@pjr.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: http://www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Projekt jednako razvoj d.o.o.
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Unaprjeđenje mrežnih stranica PJR-a

Poduzeće Projekt jednako razvoj d.o.o. u okviru natječaja „www vaučeri za MSP“ iz programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. provodi projekt pod nazivom „Unaprjeđenje mrežnih stranica PJR-a“ u trajanju od 12 mjeseci. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ciljevi projekta su:
• unaprjeđenje web stranice www.pjr.hr i www.javna-nabava.info zbog potrebe za predstavljanjem usluga PJR-a s namjerom da naše web stranice nude mogućnost posjeta, kao i lagan prelazak na stranice sa sličnim ili potpuno drugačijim sadržajem.
• tržišno gledajući, cilj je da web stranice imaju sljedeće prednosti i karakteristike:
– mnogo korisnog sadržaja,
– inteligentna integracija i pristup sadržajima, aplikacijama i raznim informacijama,
– poboljšana komunikacija i suradnja između korisnika,
– objedinjen, trenutni pristup svim posve različitim informacijama,
– personalizirano međudjelovanje korisnika,
– brza i jednostavna modifikacija te održavanje sadržaja na stranici,
– pogled i ”doživljaj” sadržaja te
– dosljednost u korištenju zaglavlja i podnožja, shemi boja, ikona i logotipa.

Aktivnosti projekta:
• prilagodba za mobilne telefone i tablete,
• usluga optimizacije domena (preglednost i upotrebljivost weba, internetska komunikacija, analiza konkurentnosti i pozicioniranja virtualnog tržišta, profila kupaca i trendova pretraživanja, web analitika) te
• najam domene, servera i/ili cloud usluga za potrebe provedbe aktivnosti do godine dana od dana isporuke usluge.

Usluge koje će prethoditi pružanju usluga od strane dobavljača su sljedeće:
– definiranje obuhvata projekta, uloga i zadataka, strukture weba, tehnoloških preduvjeta i funkcionalne specifikacije za dvije web stranice: www.pjr.hr i www.javna-nabava.info
– interna priprema opisa proizvoda i usluga od strane internog tima, pisanje sadržaja za web, pribavljanje inputa dobavljaču za implementaciju unaprjeđenja web stranica PJR-a.

Ukupna vrijednost projekta: 140.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 98.000,00 HRK

Za provedbu ovog projekta, Projekt jednako razvoj d.o.o.. osigurao je sredstva za financiranje dodijeljena od strane Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Prvi izb/vor za javnu nabavu

Poduzeće Projekt jednako razvoj d.o.o. u okviru natječaja „E-impuls“ iz programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. provodi projekt pod nazivom „Prvi izb/vor za javnu nabavu“ u trajanju od 13 mjeseci. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ciljevi projekta su:

 • poticanje rasta malog poduzeća povećanjem prepoznatljivosti u informacijskom društvu sektora javne nabave,
 • poboljšani rast i razvoj na domaćem i stranim tržištima kroz:
 • unaprjeđenje komunikacije s klijentima
 • očuvanje radnih mjesta
 • povećanje prodaje
 • povećanje broja zaposlenih.

Aktivnosti projekta su:

 • Uspostava i puštanje u rad portala http://javna-nabava.info/,
 • Objavljivanje minimalno 60 stručnih članaka iz područja javne nabave,
 • Uspostavljanje integriranog sustava upravljanja kampanjama,
 • Nabava dugotrajne imovine u svrhu unaprjeđenja obavljanja djelatnosti,
 • Promidžbene i marketinške aktivnosti portala.

Ukupna vrijednost projekta: 210.134,10 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 101.892,45 HRK

Za provedbu ovog projekta, Projekt jednako razvoj d.o.o. osigurao je sredstva za financiranje dodijeljena od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o.

Izvrsnošću u javnoj nabavi uvećavamo konkurentnost

Poduzeće Projekt jednako razvoj d.o.o. u okviru natječaja „Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti 2015.“ iz programa Poduzetnički impuls 2015. provodi projekt pod nazivom „Izvrsnošću u javnoj nabavi uvećavamo konkurentnost“ .

Ciljevi projekta su:

 • poboljšanje poslovnih procesa i tehnološka modernizacija,
 • provedba istraživanja za stvaranje primjerenih novih edukacija,
 • uvećanje prodaje i pozicije tvrtke na tržištu.

Aktivnosti projekta su:

 • Nabava dugotrajne imovine u svrhu unaprjeđenja obavljanja djelatnosti,
 • Izrada procedure i programa koji će pomoći u organizaciji rastućeg broja edukacija,
 • Istraživanje i stvaranje novog prodajnog modela i novih usluga u ponudi edukacija,
 • Marketinške aktivnosti – prilagodba web stranice.

Trajanje provedbe projekta je 11 mjeseci.

Za provedbu ovog projekta, Projekt jednako razvoj d.o.o. ostvario je bespovratna sredstva iz Državnog proračuna Republike HrvatskeSredstva za financiranje ovog projekta dodijeljena su od strane Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) .