Piškornica d.o.o. – Savjetovanje u postupcima javne nabave za projekt Regionalnog centra gospodarenja otpadom Piškornica