PJR u provedbi projekata

PJR može biti i Vaš partner u provedbi EU sufinanciranih projekata!

Medicinska škola Bjelovar

U okviru Poziva Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. provodi projekt pod nazivom „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar“ u trajanju od 46 mjeseci. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt jednako razvoj d.o.o. jedan je od 13 partnera na projektu, a djeluje kao organizacija s projektnim timom koji ima iskustva u EU projektima i svim vrstama projektnih aktivnosti RCK-a.

Svrha projekta je uspostaviti programske i kadrovske uvjete u RCK Medicinske škole Bjelovar kako bi se učenicima i odraslim polaznicima unaprijedile mogućnosti za učenje temeljeno na radu te stručno usavršavanje nastavnika i mentora.

Cilj im je ustrojiti Centar kao mjesto edukacije učenika i studenata, stručnog usavršavanja nastavnika i mentora, ali i osoba zaposlenih u zdravstvu, učenicima omogućiti vertikalnu prohodnost u obrazovanju i omogućiti prekvalifikacije i stjecanja kvalifikacija odraslih nezaposlenih osoba i osoba s teškoćama. Centar će biti mjesto održavanja kvalitetne praktične nastave i vježbi, temeljenih na radu, što će se postići osuvremenjivanjem programa i poboljšanjem suradnje s poslodavcima.

Ukupna vrijednost projekta: 28.852.446,81 HRK

RCK Medicinska škola Bjelovar

Tehnička škola Ruđera Boškovića u Zagrebu

u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo, iz operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., provodi projekt pod nazivom „RCK Ruđera Boškovića“ u trajanju od 45 mjeseci. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt jednako razvoj d.o.o. jedan je od 10 partnera na projektu, a doprinosi osiguranjem najveće razine stručnosti u provedbi projekta, postupcima javne nabave i stjecanju znanja iz EU fondova.

Svrha projekta je uspostaviti programske i kadrovske uvjete u RCK Ruđera Boškovića kojima će se unaprijediti mogućnosti i stvoriti preduvjeti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja.  

Projektom su obuhvaćene slijedeće ciljane skupine: odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje, učenici upisani u ustanove za strukovno obrazovanje te odrasli polaznici u sektoru elektrotehnike i računalstva. Cilj projekta je povećanje kompetencija nastavnika i učenika, a nabavom opreme omogućit će se povećanje broja aktivnosti RCK Ruđera Boškovića, te samim time i  povećanje mogućnosti učenika za ulazak na tržište rada i daljnji tijek studiranja.

Ukupna vrijednost projekta: 49.508.697,83 HRK

RCK Tehnička škola Ruđera Boškovića

Želite više informacija o provedbi projekata?