Opća bolnica Gospić – Uspostava i poboljšanje uvjeta dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Opće bolnice Gospić

NAZIV PROJEKTA: USPOSTAVA I POBOLJŠANJE UVJETA DNEVNE BOLNICE I JEDNODNEVNE KIRURGIJE OPĆE BOLNICE GOSPIĆ (KK.08.1.2.03.0026)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 14.7.2014. – 30.9.2020.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 20.932.340,12 kn

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 20.932.340,12 kn

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 20.932.340,12 kn

PREDMET PROJEKTA: Rekonstrukcija i uređenje (adaptacija) postojećih prostorija kirurškog odjela – operacijski blok i dogradnja objekta za dnevnu bolnicu u sklopu Opće bolnice Gospić. U sklopu rekonstrukcije i uređenjem postojećih prostorija kirurškog odjela obuhvaćena je izgradnja tri operacijske sale o kojih je, u ovoj fazi, jedna operacijska sala u cijelosti izgrađena i opremljena pripadajućom opremom i pripremljena za stavljanje u funkciju. Uz to izvršena je i adaptacija prostora za pripremu pacijenata za operacijske zahvate, prekrevetavanje i ostali sadržaji. Također je izvršena i rekonstrukcija prostora i prostorija za pripremu medicinskog osoblja (sanitarni čvorovi, svlačionice i ostalo).

Dnevna bolnica obuhvaća prostorije za djecu i odrasle kapaciteta 15 kreveta sa pripadajućom opremom.

Ukupna površina obuhvaćena projektom građevinskih radova je 572 m2 od čega Rekonstrukcija kirurškog odjela 372 m2 a dogradnja dnevne bolnice 200 m2.

Rekonstruirani operacijski blok i dnevna bolnica su opremljeni potpuno novom opremom čime su stvoreni kvalitetniji uvjeti za liječenje i rad u pružanje zdravstvene skrbi u bolnici.

SVRHA PROJEKTA: Poboljšanje isplativosti i pristupa liječenja u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji. Cilj je smanjenje broja liječenih pacijenata u stacionarnom dijelu bolnice uz istovremeno povećanje broja pacijenata u dnevnoj bolnici. Stoga će promjena oblika skrbi posljedično imati unaprjeđenje kvalitete i povećanje učinkovitost pružanja bolničkih usluga, povećanje djelotvornosti te racionaliziranje troškova poslovanja uz istovremeno smanjenje liste čekanja i smanjenje broja dana bolničkog liječenja.

Najnoviji članci iz iste kategorije