Objavljen je poziv: „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“, Ministarstva kulture i medija

Predmet Poziva je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja i izrada dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja kulturne baštine kao mjere zaštite i očuvanja. 

Prihvatljivi prijavitelji su:

• Tijela državne uprave

• Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

• Ustanove kojima su osnivači ili suosnivači Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) koje su upisane u sudski registar sa sjedištem     na području Grada Zagreba Krapinsko-zagorske županije ili Zagrebačke županije, a obavljaju djelatnost u području kulture i medija

• Vjerske zajednice

• Udruge i organizacije civilnog društva koje djeluju u području kulture, umjetnosti i medija

• Trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja u kulturnom

   dobru obavljaju registriranu negospodarsku djelatnost

Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 800.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore je 100%.

 

Prihvatljive aktivnosti:

• Priprema projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu

• Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova osiguranja i stabilizacije

• Aktivnost 1. Priprema dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu

Projektni prijedlozi podnose se od 26.1.2021. do iskorištenja alociranih sredstava, a najkasnije do 30.5.2022. 

Poziv se provodi kao otvoreni postupak, što znači da će u slučaju iskorištenja alociranih sredstava biti ranije zatvoren.


Tekst Poziva i cjelokupna dokumentacija dostupni su na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-na-dodjelu-bespovratnih-financijskih-sredstava-provedba-mjera-zastite-kulturne-bastine-ostecene-u-potresu-22-ozujka-2020-godine-na-podrucju-grada-zagreba-krapinsko-zagorske-i-zagrebacke-zupan/


Važno je naglasiti da razdoblje provedbe traje od početka aktivnosti operacija, najranije počevši od 22. ožujka 2020. godine, a najduže do 30. svibnja 2022. godine. Vremena je malo, stoga nemojte čekati.

Kako biste na vrijeme započeli s pripremom projektnih prijedloga, javite nam se na info@pjr.hr ili ispunite kratku kontakt formu u nastavku i javit ćemo Vam se u najkraćem roku.