Druga međunarodna konferencija pod nazivom „Strateške pripreme razvojnih programa i projekata za financiranje ESI fondovima u novom programskom razdoblju 2021. – 2027.“, koja se trebala održati u ožujku ove godine, odgođena je zbog pandemije koronavirusa na 1. i 2. listopada. Zbog izuzetno važnog perioda pripreme u kojem se trenutno nalazimo kao i za Hrvatsku ispregovaranih više od 22 mlrd EUR, smatramo da je razmjena iskustava i naučenih lekcija iz trenutnog financijskog razdoblja ključna za uspješno korištenje velikog potencijala EU fondova koji nam je stavljen na raspolaganje.

Tema je, dakle, i više nego aktualna, a svoja će iskustva i preporuke sa sudionicima podijeliti domaći stručnjaci, ali i predstavnici relevantnih institucija iz Slovenije, Mađarske, Bugarske i Rumunjske. Govorit će se o naučenim lekcijama iz provedbe EU programa i napretku u pripremama za 2021-2027 Bugarske, o ključnim dilemama u vezi stvaranja institucionalne strukture za provedbu programa Mađarske, o tome kako je Slovenija učinila kohezijsku politiku pametnijom u praksi, o ulozi španjolskih regionalnih razvojnih agencija u provedbi ESI fondova kao i procesu gospodarskog razvoja kroz pametnu specijalizaciju u Sjevernoistočnoj regiji Rumunjske. Također, bit će tu i domaći stručnjaci iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Stoga pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže u Trakošćanu (virtualno ili uživo) i uključe se strateški i na vrijeme u pripreme za korištenje kohezijske politike u novom razdoblju te da svojim aktivnim sudjelovanjem osiguraju, ne samo uspješno financiranje vlastitih projekata, već da pokrenu prijeko potrebnu transformaciju sustava (a samim time i gospodarski napredak Hrvatske).