Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

U sklopu Ugovora o uslugama izobrazbe studenata u sklopu projekta „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“ održana su 4 mrežne edukacije odnosno 4 modula tijekom 5 radnih dana za polaznike Akademije sa slijedećim temama:
1) Fondovi EU
2) Projekt
3) Radionica izrade projekta
4) Provedba projekta

Najnoviji članci iz iste kategorije