Kristijan Škoc

Magistar inženjer građevinarstva Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U struci počinje raditi kao nadzorni inženjer na izgradnji Američke međunarodne škole u Zagrebu nakon čega se odlučuje na zaokret u karijeri te počinje raditi kao voditelj EU projekta, posebice iz programa INTEREG Central Europe gdje sve više sudjeluje kao konzultant za postupke javne nabave, posebice za nabavu građevinskih radova.
Od 2020.godine radi u Gradu Jastrebarsko na poziciju savjetnika. U ime Grada vodi građevinske projekte na kojima koordinira rad svih sudionika u građenju. Osim toga, zajedno sa odsjekom za javnu nabavu sudjeluje u postupcima javne nabave, posebice onim s kojima se nabavljaju usluge u građevinarstvu. Ono što ističe kao najveću prednost je činjenica da sudjeluje na projektima od samog početka pa do kraja. Sudjeluje kod postupka izrade DONa, kod pregleda i ocjena ponuda, ali i kod same provedbe projekta na terenu, zbog čega ima vrlo jasan uvid u problematiku provedbe projekata, a posebice u detalje na koje treba paziti prilikom izrade Dokumentacije o nabavi.

Posjeduje certifikat iz područja javne nabave.