Ključne informacije o mogućnostima financiranja projekata općina i gradova te njihovih javnih poduzeća iz EU fondova

U iduće dvije godine, očekuje se više od 100 natječaja za općine, gradove i njihova povezana poduzeća. Saznati potpune i pravovremene informacije je zahtjevan i teško izvediv zadatak, ako iza sebe nemate velik i stručan tim koje to sve može pratiti.

Zbog toga PJR za sve zainteresirane općine i gradove, odnosno poduzeća u njihovom vlasništvu analizira bazu projekata, povezuje je sa dostupnim natječajima i dojavljuje sve nove informacije i prilike.

Ako želite spojiti Vaše projektne ideje sa dostupnim i budućim natječajima javite nam se na info@pjr.hr ili ispunite upitnik na linku.

Novo programsko razdoblje 2021.-2027. donijelo je nove prilike, nove programe, nove izazove, kao i sasvim nova pravila u svijetu EU fondova. Hrvatska na raspolaganje dobiva 25 milijardi eura, što je više nego dvostruko više u prethodnom razdoblju 2014.-2020. Novo razdoblje otvara i velik broj prilika za financiranje razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave i povezanih poduzeća, a najviše u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. te Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.

Svrha Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) su promicanje ekonomske, društvene i teritorijalne kohezije, jačanje ekonomske i društvene otpornosti, smanjivanje društvenih i ekonomskih učinaka krize te poticanje zelene i digitalne tranzicije. Ukupna procijenjena vrijednost ulaganja iz NPOO-a izražena je u kunama bez PDV-a te iznosi 48,2 milijarde kuna.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. postavlja ciljeve i prioritete za učinkovito korištenje financijskih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) u programskom razdoblju 2021.-2027. Glavni cilj podržanih intervencija je ojačati gospodarstvo kroz digitalnu i zelenu tranziciju, poboljšati povezanost i mobilnost u cijeloj Republici Hrvatskoj i ojačati kvalitetu života stanovništva. Program će se provesti u okviru Kohezijske politike Europske unije kroz ulaganja u radna mjesta i rast.

Uspostavom Integriranog teritorijalnog programa (ITP) temeljem naučenih lekcija vezanih uz teritorijalni razvoj, uključujući i one koje proizlaze iz projekta Slavonija, Baranja i Srijem, u novom programskom razdoblju proširuje se mogućnost financiranja lokalnih i regionalnih inicijativa, a sukladno identificiranim potrebama. Ono što je za ovu vrstu programa karakteristično jest fokus na regionalni rast i razvoj.

Upoznajte se s prilikama koje donose Nacionalni plan oporavka i otpornosti i Višegodišnji financijski okvir te ostali izvori kako biste na vrijeme pripremili projekte za najveći investicijski ciklus u povijesti Hrvatske. Ne dopustite da Vam prilike za financiranje promaknu! PJR savjetuje gradove i općine te javna poduzeća u raspodjeli i “matchiranju” portfelja investicija na različite izvore EU financiranja, s ciljem maksimalnog korištenja EU fondova.

PJR Vam nudi pomoć prilikom procjene sukladnosti Vaše projektne ideje s natječajem i ispunjavanja baza projektnih ideja. 

Pozivamo Vas da nam pošaljete svoje podatke na info@pjr.hr ili popunite upitnik niže kako bismo razgovarali o suradnji.