Anamaria Šimunković

Konzultantica Završila je stručni studij Poslovne ekonomije i posjeduje više od 15 godina općeg radnog iskustva. Anamaria je radno iskustvo započela radom u hotelijerstvu, nakon čega započinje s radom kao stručni suradnik u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU od 2008. do 2013.godine. Radila je kao voditelj projekta u sklopu IPA […]

Dalibor Slanac

Konzultant Sveučilišni specijalist ekonomije smjera Marketing posebnih područja. Prvi dodir s projektima ostvario je kao student i član Young Crew Croatia na organiziranju radionica te sudjelovanju na raznim predavanjima o projektima. Prva iskustva s EU projektima stekao je u Ministarstvu mora, prometa infrastrukture u Odjelu EU fondova gdje je organizirao i sudjelovao na sastancima Jaspers […]

Barbara Jelić

Konzultantica Magistra inženjerka agrobiznisa i ruralnog razvitka, diplomu stekla na Sveučilištu u Zagrebu, Agronomski fakultet. Nakon završenog fakulteta ali i samom temom diplomskog rada krenula u smjeru EU projekta. Svoje radno iskustvo u projektima stječe u provedbi dva INTERREG projekta, Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014.-2020. Kao voditeljica projekata upravljala je projektnim timom, proračunom […]

Katarina Bingula

Konzultantica Magistra je sociologije i magistra edukacije sociologije. Dodatno je završila program za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Od 2014. godine aktivno radi na poslovima koordinacije i upravljanja EU projektima u civilnom i javnom sektoru, što uključuje izvještavanje i izradu zahtjeva za nadoknadu sredstava, izradu i provedbu izmjena ugovora, provedbu javne […]

Lana Tortić

Konzultantica Magistra ekonomije smjera Marketing na Sveučilištu u Zagrebu. Karijeru je započela u Nestlé Adriatic d.o.o., vodećoj svjetskoj kompaniji u proizvodnji hrane i pića, kao specijalist za marketing. Od 2015. godine aktivno radi na poslovima koordinacije i upravljanja EU projektima usmjerenih regionalnom i lokalnom razvoju. Nositeljica je IPMA certifikata razine C, a kao iskusna voditeljica […]

Sandra Nikolić

Konzultantica Ekonomistica sa diplomom stručne specijalistice upravljanja poslovnim komunikacijama s više od 20 godina općeg radnog iskustva. U pripremi i provedbi projekata usmjerenih lokalnom razvoju, ruralnom razvoju, energetskoj učinkovitosti, unaprjeđenju infrastrukture, poticanju razvoja poduzetništva i zapošljavanja na regionalnoj i lokanoj razini radi više od 7 godina. Kao voditeljica projekata upravljala je projektnim timom, aktivnostima i […]

Tomislav Muhvić

Konzultant Diplomirani pravnik, diplomu je stekao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U javnoj nabavi radi od 2005. godine kada je zaposlen u Službi za nabavu tvrtke Čistoća d.o.o., Zagreb, kao samostalni viši referent za poslove javne nabave. Osnivanjem Zagrebačkog holdinga d.o.o. početkom 2007. godine prelazi u Službu za nabavu na razini Zagrebačkog holdinga d.o.o. […]

Stana Kurtov

Konzultantica Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Javnom nabavom se počela baviti 2005. godine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Potom radi kao viši stručni savjetnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, u Upravi za sustav javne nabave. 2010. g. sudjeluje u osnivanju Ureda za središnju javnu nabavu Vlade RH, kao […]