Barbara Letinčić

Konzultantica Magistra inženjerka agrobiznisa i ruralnog razvitka, diplomu stekla na Sveučilištu u Zagrebu, Agronomski fakultet. Nakon završenog fakulteta ali i samom temom diplomskog rada krenula u smjeru EU projekta. Svoje radno iskustvo u projektima stječe u provedbi dva INTERREG projekta, Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014.-2020. Kao voditeljica projekata upravljala je projektnim timom, proračunom […]

Katarina Bingula

Konzultantica Magistra je sociologije i magistra edukacije sociologije. Dodatno je završila program za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Od 2014. godine aktivno radi na poslovima koordinacije i upravljanja EU projektima u civilnom i javnom sektoru, što uključuje izvještavanje i izradu zahtjeva za nadoknadu sredstava, izradu i provedbu izmjena ugovora, provedbu javne […]

Lana Tortić

Konzultantica Magistra ekonomije smjera Marketing na Sveučilištu u Zagrebu. Karijeru je započela u Nestlé Adriatic d.o.o., vodećoj svjetskoj kompaniji u proizvodnji hrane i pića, kao specijalist za marketing. Od 2015. godine aktivno radi na poslovima koordinacije i upravljanja EU projektima usmjerenih regionalnom i lokalnom razvoju. Nositeljica je IPMA certifikata razine C, a kao iskusna voditeljica […]

Dino Prskalo

Konzultant Magistar je politologije, smjerovi Međunarodni odnosi i Komparativna politika. Završio je program osposobljavanja za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Posjeduje Certifikat iz područja javne nabave te radi na postupcima nabave prema Zakonu o javnoj nabavi te pravilnicima za nabavu koje moraju slijediti korisnici EU projekata koji nisu obveznici Zakona. U […]

Sandra Nikolić

Konzultantica Ekonomistica sa diplomom stručne specijalistice upravljanja poslovnim komunikacijama s više od 20 godina općeg radnog iskustva. U pripremi i provedbi projekata usmjerenih lokalnom razvoju, ruralnom razvoju, energetskoj učinkovitosti, unaprjeđenju infrastrukture, poticanju razvoja poduzetništva i zapošljavanja na regionalnoj i lokanoj razini radi više od 7 godina. Kao voditeljica projekata upravljala je projektnim timom, aktivnostima i […]

Albina Zanze

Konzultantica Diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a titulu LL.M. (Master of Laws in South East European Law and European Integration) stekla na Sveučilištu Karl Franz u Grazu, Austrija. Nakon magisterija imala je priliku za dodatno usavršavanje na Sveučilištu u Salzburgu, Austrija i na College of Europe u Bruggeu, Belgija. Dodatno je završila […]

Tomislav Muhvić

Konzultant Diplomirani pravnik, diplomu je stekao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U javnoj nabavi radi od 2005. godine kada je zaposlen u Službi za nabavu tvrtke Čistoća d.o.o., Zagreb, kao samostalni viši referent za poslove javne nabave. Osnivanjem Zagrebačkog holdinga d.o.o. početkom 2007. godine prelazi u Službu za nabavu na razini Zagrebačkog holdinga d.o.o. […]

Stana Kurtov

Konzultantica Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Javnom nabavom se počela baviti 2005. godine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Potom radi kao viši stručni savjetnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, u Upravi za sustav javne nabave. 2010. g. sudjeluje u osnivanju Ureda za središnju javnu nabavu Vlade RH, kao […]

Snježana Tomašević

Voditeljica odjela provedbe projekata i javne nabave Profesorica je kroatologije i sociologije, diplomu je stekla na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Na pripremi i provedbi projekata financiranih EU sredstvima radi od 2006. godine, kada je bila izravno uključena u izradu pretpristupnog Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007-2009.  Tijekom više od 12 godina, osim na […]