Katarina Bingula

Savjetnica u prodaji

Magistra je sociologije i magistra edukacije sociologije. Dodatno je završila program za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova te je nositeljica IPMA certifikata razine C. Od 2014. godine aktivno radi na poslovima koordinacije i upravljanja EU projektima u civilnom, javnom sektoru i privatnom sektoru. U PJR-u savjetuje o mogućnostima financiranja u natječajima, sudjeluje u kreativnom strukturiranju njihovih projekata i provjeri prihvatljivosti i šansi za bodove, izrađuje mišljenja o potencijalu organizacija za EU fondove i izrađuje mišljenja o sukladnosti natječaja i projektnih ideja. Piše članke o mogućnostima iz EU fondova, sudjeluje u kreiranju sadržaja za web stranicu društva, društvene mreže i newsletter te drži predavanja u području EU fondova.