Katarina Bingula

Konzultantica

Magistra je sociologije i magistra edukacije sociologije. Dodatno je završila program za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Od 2014. godine aktivno radi na poslovima koordinacije i upravljanja EU projektima u civilnom i javnom sektoru, što uključuje izvještavanje i izradu zahtjeva za nadoknadu sredstava, izradu i provedbu izmjena ugovora, provedbu javne nabave, praćenje potrošnje financijskih sredstava te organizaciju i provedbu različitih projektnih aktivnosti. U PJR-u u okviru provedbe projekta financiranih iz EU fondova svakodnevno savjetuje klijente, korisnike bespovratnih sredstava u provedbi njihovih projekata te brine o praćenju ugovornih obveza, pravovremenoj pripremi izvještaja, zahtjeva za izmjenama projekta, izvršenju planova nabava i svemu što je potrebno za što uspješniju provedbu projekta. Bavi se podrškom klijentima korisnicima EU fondova, drži predavanja u području EU projekata.