Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije

U sklopu Ugovora o nabavi usluga specijalističkog programa izobrazbe za stjecanje certifikata u području javne nabave te redovitog usavršavanja u području javne nabave u sklopu projekta „KaŽu5Eduka II“ , grupa 2, održan je program redovitog usavršavanja u području javne nabave na temu vezanu uz područje javne nabave u provedbi projekata financiranih iz ESI fondova.

Najnoviji članci iz iste kategorije