In-house edukacije

Edukacije krojene po vašoj mjeri!

Naručite edukaciju prilagođenu isključivo potrebama Vaše organizacije. Ovisno o potrebi, moguće je naručiti edukaciju kao informativnu prezentaciju ili radionicu s vježbama i praktičnim savjetima. Ukoliko ste zainteresirani za in-house edukaciju slobodno nas kontaktirajte kako bismo sastavili program po Vašim potrebama.

Teme o kojima Vas u području EU fondova možemo educirati ili na temu kojih možemo razmjeniti praktično iskustvo su brojne:

 • Informiranje o prilikama za financiranje EU fondovima
 • Strateški razvoj i izrada strateških dokumenata
 • Uvod u državne potpore
 • Razvoj projektnih prijedloga za EU natječaje
 • Razvoj studija (pred)izvodljivosti I analize troškova I koristi
 • Vještine provedbe EU projekata
 • PJR Akademija – simulacija provedbe EU projekta
 • Evaluacija uspjeha programa i projekata
 • Program izobrazbe u području javne nabave
 • Specifičnosti u provedbi postupaka javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije
 • E-nabava i druge aktualnosti u javnoj nabavi
 • Specifični problemi i izazovi u upravljanju javnom nabavom
 • Kvalitetna primjena ENP kriterija u nabavama i zeleni kriteriji nabave
 • E-ponuda za ponuditelje
 • Izbor aktualnosti u javnoj nabavi: ENP i ESPD
 • Izbor aktualnosti u javnoj nabavi: ekonomska i financijska sposobnost, jamstva
 • Promidžba i vidljivost
 • Priprema poslovnog plana
 • Priprema investicijskih studija
 • Učinkovita naplata potraživanja
 • Uvod u upravljanje rizicima
 • Prodajne vještine, Prezentacijske vještine, Učinkovit sastanak
 • Moderni leadership
 • Analiza financijskih izvještaja
 • Računovodstvene manipulacije
 • Izrada FS i CBA
 • Financijsko upravljanje projektima
 • Internacionalizacija poslovanja

U dogovoru s trenerima odlučit ćete o potrebnom broju dana treninga/edukacije kao i o načinu provedbe treninga.

Svaki naš in-house trening uključuje:

 • prethodnu pripremu u dogovoru s klijentom (ili ispunjavanje upitnika)
 • raspravu o specifičnim pitanjima koja su od posebnog interesa za klijenta
 • održavanje treninga u Vašim ili u prostorima edukacijske dvorane PJR-a
 • savjetovanje klijenta u vezi projektnih ideja i projekata,
 • tisak edukacijskih materijala
 • popust na sve naredne kotizacije za pohađanje PJR edukacija objavljenih u godišnjem rasporedu

Pogledajte listu referenci do sada izvedenih edukacija.