FSB – Unaprjeđenje tehnologije visokoučinskog zavarivanja

Predviđenim projektom se unaprjeđuju dostupne tehnologije razvojem i primjenom optimalnih režima toplinske i mehaničke obrade zavarenih spojeva s ciljem postizanja maksimalnih vrijednosti mehaničkih svojstava materijala te minimalnih zaostalih naprezanja i deformiranja konstrukcije. Unaprjeđenje se ostvaruje provedbom aktivnosti IRI kroz suradnju ZIO (Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu) i dva partnera-poduzetnika (Hale-mont, Našice i Končar MK, Zagreb), izradom patentnih prijava i članaka u WoSCC, transferom tehnologije i diseminacijom.

Najnoviji članci iz iste kategorije