Europski edukacijski forum je za projekt EUčionica je za projekt sa ciljem povećanja općeg razumijevanja hrvatskih građana o EU, njezinim politikama i programima, te znanje o prilikama koje će biti na raspolaganju Hrvatskoj ulaskom u EU, putem natječaja IPA INFO 2010, dobio 89.668,88 EUR.

EUčionica je projekt koji provodi Europski edukacijski forum sa partnerima te nudi objektivne i stručne informacije o svim aspektima ulaska Hrvatske u EU, a sredstva je dobio putem natječaja IPA INFO 2010. Cilj EUčionice je povećanje općeg razumijevanja hrvatskih građana o EU, njezinim politikama i programima, te znanje o prilikama koje će biti na raspolaganju Hrvatskoj ulaskom u EU.

Najnoviji članci iz iste kategorije