Edukacije

Yearly Monthly Weekly Daily List
kolovoz 2024

WEBINAR: UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: od pripreme do ugovaranja kroz kompetencije ProcurCompEU uz prikaz na novom EOJN portalu

Sažetak programa Kako bi se omogućilo daljnje napredovanje u profesionalizaciji javne nabave Europska komisija je izradila i europski okvir kompetencija u području javne nabave ProcurCompEU, sa čijim osnovama će polaznici biti upoznati. Svi javni naručitelji imaju obavezu povjeriti postupak javne nabave certificiranom stručnjaku javne nabave. Ponekad, radi ograničenja proračuna, stručnjaci nemaju toliko prakse u provedbi […]
29 kol
09:00 - 16:00
Online
rujan 2024

Nepravilnosti i financijske korekcije u projektima koji su sufinancirani sredstvima EU u odnosu na pripremu i provedbu postupka javne nabave – primjeri i praksa

Sažetak programa Javna nabava je proces kojim se odabiru ponuđači za pružanje robe, radova ili usluga u javnom interesu. Postupci javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske unije imaju neke specifičnosti u odnosu na standardne postupke javne nabave. Jedna od glavnih specifičnosti je da se postupci javne nabave na projektima financiranim iz sredstava Europske […]
05 ruj
09:00 - 16:15
Projekt jednako razvoj d.o.o.
Zagreb, Gradišćanska ulica 24

Webinar: Dokumentacija o nabavi s naglaskom na tehničke specifikacije i pregled i ocjena ponuda kroz prikaz najčešćih pogrešaka

Sažetak programa Člankom 301. ZJN 2016 propisano je kako javni naručitelj samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave. Na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donosi odluke u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. No uvijek je pitanje koje činjenice i okolnosti je potrebno usvojiti a koje dodatno potvrditi i provjeriti? Predavanje donosi […]
12 ruj
09:00 - 16:00
Online

Kako prepoznati prilike i uvećati šanse za financiranje vlastitih projekata EU fondovima u razdoblju 2021. – 2027.

Kratak uvod u temu: Novo razdoblje 2021-2027 donijelo je nove prilike, nove izazove ali i sasvim nova pravila u svijetu EU fondova. Hrvatska na raspolaganje dobiva više od 20 milijardi eura, što je dvostruko više nego u prethodnom razdoblju 2014-2020. Upoznajte koje prilike donose Nacionalni plan oporavka i otpornosti i Višegodišnji financijski okvir te ostali […]
18 ruj
09:00 - 14:45
Projekt jednako razvoj d.o.o.
Zagreb, Gradišćanska ulica 24

WEBINAR: Pregled i ocjena ponuda sa osvrtom na e-Certis sustav i praktične prikaze popratnih dokumenata

Sažetak programa Člankom 269. Određeno je da javni naručitelj koristi sustav e-Certis radi dobivanja podataka o vrstama i oblicima dokaza koji se odnose na kriterije za kvalitativni odabir. Člankom 301. ZJN 2016 propisano je kako javni naručitelj samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donosi odluke […]
19 ruj
09:00 - 16:00
Online

Program izobrazbe u području javne nabave

Sažetak Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave pruža osnovna znanja i početna je točka za daljnje stručno usavršavanje unutar ovog ključnog sektora. Program nije samo koristan za donositelje odluka, već i za one koji sudjeluju u pripremi dokumentacije o nabavi ili izrađuju ponude. Osim toga, obuhvaća najnoviji Europski okvir kompetencija za stručnjake u javnoj […]
23 - 27 ruj
08:30 - 17:15
Projekt jednako razvoj d.o.o.
Zagreb, Gradišćanska ulica 24
listopad 2024

Iskustva u pripremi i provedbi EU projekata s građevinskom komponentom – od projektiranja do ostvarenja pokazatelja

Kratak uvod u temu: Planiranje i provedba projekta su ključni elementi u ostvarivanju uspješnih inicijativa, bilo da se radi o izgradnji, razvoju, ili drugim vrstama projekata. Ova edukacija ima za cilj pružiti dublje razumijevanje procesa planiranja i provedbe projekta. Istražiti ćemo ključne korake i izazove koji se pojavljuju tijekom cijelog ciklusa projekta.  Jednostavno rečeno, na […]
09 lis
09:00 - 16:30
Projekt jednako razvoj d.o.o.
Zagreb, Gradišćanska ulica 24

Provjere postupaka javne nabave od strane tijela u sustavu EU projekata – najčešće pogreške i nepravilnosti

Sažetak programa Za uspješno provođenje nabave, ključno je posjedovanje specifičnih znanja i vještina koje su često izvan uobičajenog radnog okruženja dionika nabave. U kontekstu EU projekata, nepoznavanje specifičnih pravila nabave može rezultirati ozbiljnim rizicima poput nevaljanih postupaka, financijskih korekcija i neprihvatljivosti troškova, što na koncu može ugroziti cjelokupni projekt. Pravila nabave, bez obzira na to […]
10 lis
09:00 - 16:15
Projekt jednako razvoj d.o.o.
Zagreb, Gradišćanska ulica 24

Recentna praksa DKOM-a u postupcima JN sa osvrtom na javnu nabavu koja se provodi na projektima financiranim iz sredstava Europske unije te postupanja u novom EOJN

Sažetak programa: Usavršavanje u javnoj nabavi usmjereno je na važeći Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave na projektima financiranim iz EU, načela javne nabave i primjeri povrede načela javne nabave u praksi DKOM-a i Visokog upravnog suda-a, te specifičnosti pravila za provedbu projekata financiranih sredstvima EU. Ovo usavršavanje pružit će temeljno razumijevanje najnovije prakse […]
18 lis
09:00 - 16:15
Projekt jednako razvoj d.o.o.
Zagreb, Gradišćanska ulica 24

Webinar: Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016. Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda. Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016

Sažetak programa Ovo usavršavanje iz javne nabave usmjereno je ponajprije na praksu postupanja naručitelja i ponuditelja, kao i na stvarne primjere i slučajeve koje trenutno stvaraju pravnu nesigurnost. Polaznici će dobiti uvid u najnoviju pravnu praksu te se pozivaju i na sudjelovanje u raspravi i komentiranju, sve s ciljem boljeg razumijevanja, pronalaženja rješenja kao i […]
24 lis
09:00 - 16:00
Online

Webinar: Prioriteti politike organizacije – planiranje nabave i procjena potreba

Sažetak programa Osnova svake javne nabave je dobro planiranje nabave koje nam omogućuje da nabavimo točno ono što nam treba. Preduvjet kvalitetnog planiranja nabave je da se provede opsežna analiza tržišta, npr. pretragom internetskih stranica u potrazi za opisom ili tehničkim specifikacijama ili alternativnim rješenjima traženih predmeta nabave. Cilj dobrog planiranja je kvalitetan plan nabave, […]
31 lis
09:00 - 16:00
Online
studeni 2024

WEBINAR: UPRAVLJANJE POSTUPKOM NABAVE ZA MANJE ISKUSNE: od pripreme do ugovaranja kroz kompetencije ProcurCompEU uz prikaz na novom EOJN portalu

Sažetak programa Kako bi se omogućilo daljnje napredovanje u profesionalizaciji javne nabave Europska komisija je izradila i europski okvir kompetencija u području javne nabave ProcurCompEU, sa čijim osnovama će polaznici biti upoznati. Svi javni naručitelji imaju obavezu povjeriti postupak javne nabave certificiranom stručnjaku javne nabave. Ponekad, radi ograničenja proračuna, stručnjaci nemaju toliko prakse u provedbi […]
07 stu
09:00 - 16:00
Online
No event found!
Učitaj više