Edukacije

Yearly Monthly Weekly Daily List
travanj 2024

Provjere postupaka javne nabave od strane tijela u sustavu EU projekata – najčešće pogreške i nepravilnosti

Sažetak programa Za uspješno provođenje nabave, ključno je posjedovanje specifičnih znanja i vještina koje su često izvan uobičajenog radnog okruženja dionika nabave. U kontekstu EU projekata, nepoznavanje specifičnih pravila nabave može rezultirati ozbiljnim rizicima poput nevaljanih postupaka, financijskih korekcija i neprihvatljivosti troškova, što na koncu može ugroziti cjelokupni projekt. Pravila nabave, bez obzira na to […] ...
18 tra
09:00 - 16:30
Projekt jednako razvoj d.o.o.
Zagreb, Gradišćanska ulica 24

Kako prepoznati prilike i uvećati šanse za financiranje vlastitih projekata EU fondovima u razdoblju 2021. – 2027.

Kratak uvod u temu: Novo razdoblje 2021-2027 donijelo je nove prilike, nove izazove ali i sasvim nova pravila u svijetu EU fondova. Hrvatska na raspolaganje dobiva više od 20 milijardi eura, što je dvostruko više nego u prethodnom razdoblju 2014-2020. Upoznajte koje prilike donose Nacionalni plan oporavka i otpornosti i Višegodišnji financijski okvir te ostali […] ...
25 tra
09:00 - 14:45
Projekt jednako razvoj d.o.o.
Zagreb, Gradišćanska ulica 24
svibanj 2024

Webinar: Jednostavna nabava – Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave (MINGOR); Ispravite pogreške na vrijeme – revizija sustava javne (jednostavne) nabave kod naručitelja

Sažetak programa: Jednostavna nabava nije ujedno i jednostavna za provesti. Brojni naručitelji osmislili su opće akte koji, iako poštuju sva načela iz ZJN čl. 3. otežavaju nabavu roba, radova i usluga koje su naručitelju potrebne za rad. Kako bi se prikazale različite mogućnosti, ova edukacija donosi primjere općih akata i presjek mogućih pristupa. Na ovom […] ...
09 svi
09:00 - 16:00
Online

Program izobrazbe u području javne nabave

Sažetak Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave pruža osnovna znanja i početna je točka za daljnje stručno usavršavanje unutar ovog ključnog sektora. Program nije samo koristan za donositelje odluka, već i za one koji sudjeluju u pripremi dokumentacije o nabavi ili izrađuju ponude. Osim toga, obuhvaća najnoviji Europski okvir kompetencija za stručnjake u javnoj […] ...
13 - 17 svi
08:30 - 17:15
Projekt jednako razvoj d.o.o.
Zagreb, Gradišćanska ulica 24

Recentna praksa DKOM-a u postupcima JN sa osvrtom na javnu nabavu koja se provodi na projektima financiranim iz sredstava Europske unije te postupanja u novom EOJN

Sažetak programa: Usavršavanje u javnoj nabavi usmjereno je na važeći Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave na projektima financiranim iz EU, načela javne nabave i primjeri povrede načela javne nabave u praksi DKOM-a i Visokog upravnog suda-a, te specifičnosti pravila za provedbu projekata financiranih sredstvima EU. Ovo usavršavanje pružit će temeljno razumijevanje najnovije prakse […] ...
22 svi
10:00 - 17:15
hotel Ambasador
Feliksa Peršića 5, 51410 Opatija

Webinar: Pregled recentne prakse u postupcima javne nabave – izrada dokumentacije o nabavi, dokazivanje uvjeta sposobnosti – pozicija naručitelja i ponuditelja

Sažetak programa Na ovom usavršavanju javne nabave će se obraditi teme vezano uz sadržaj dokumentacije o nabavi (DON). Pojasniti će se na koji način uvrstiti uvjete sposobnosti u dokumentaciju o nabavi sukladno zakonskim odredbama. Također će biti riječi o pregledu i ocjeni ponuda u smislu primjene članka 293. i 263. ZJN 2016 s osvrtom na […] ...
28 svi
09:00 - 16:15
Online
lipanj 2024

Upravljanje ugovorima – mogućnosti koje Naručitelji imaju sukladno čl. 314. – 322. ZJN 2016. Aktualna rješenja DKOM-a vezano uz pregled i ocjenu ponuda. Postupanja sukladno institutima iz članka 263. i 293. ZJN 2016

Sažetak programa Koje mogućnosti naručitelji imaju u upravljanju ugovorima? Ova interaktivna edukacija usmjerena je ponajprije na praksu postupanja naručitelja i ponuditelja, kao i na stvarne primjere i slučajeve koje trenutno stvaraju pravnu nesigurnost. Polaznici će dobiti uvid u najnoviju pravnu praksu te se pozivaju i na sudjelovanje u raspravi i komentiranju, sve s ciljem boljeg […] ...
06 lip
09:00 - 16:30
Projekt jednako razvoj d.o.o.
Zagreb, Gradišćanska ulica 24
No event found!