Antonija Belošević

Voditeljica edukacija i organizacije događaja

Diplomirala je na Studiju socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Karijeru je započela u telekomunikacijskom sektoru, gdje je kao student radila u kontaktnom centru, a poslije se nastavila razvijati u odjelu marketinških komunikacija gdje je stekla višegodišnje iskustvo u organiziranju raznih vrsta događanja za interne korisnike i vanjske korisnike kao što su team buildinzi, radionice, eventi i konferencije.

U PJR-u radi kao voditeljica edukacija i organizacije događaja koje PJR organizira i koje PJR treneri izvode u obrazovnim ustanovama i in-house kod klijenata. Bavi se kreiranjem rasporeda i programa edukacija, savjetuje na upit klijente o odabiru edukacija, kreira programe in-house edukacija po potrebama klijenata. Kada su edukacije dio većih ugovora tehničke pomoći tijelima javne vlasti, upravlja isporukom usluga i proračunima za edukacije, organizira događaje i konferencije te studijske posjete. Upravlja programima izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi koje PJR izvodi temeljem ovlaštenja Ministarstva gospodarstva, i održivog razvoja za provođenje programa izobrazbi u javnoj nabavi. Sudjeluje u planiranju strategije digitalnog nastupa, upravlja svim digitalnim kanalima i web stranicama, vodi online kampanje, te koordinira digitalnim marketingom. Sudjeluje u pružanju profesionalne usluge klijentima koje tvrtka savjetuje u pripremi i provedbi njihovih EU projekta, i to u području planiranja i organizacije promidžbe i vidljivosti projekta.