Antonija Belošević

Voditeljica edukacija i organizacije događanja

Diplomirala je na Studiju socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Karijeru je započela u telekomunikacijskom sektoru, gdje je kao student radila u kontaktnom centru, a poslije se nastavila razvijati u odjelu marketinških komunikacija gdje je stekla višegodišnje iskustvo u organiziranju raznih vrsta događanja za interne korisnike i vanjske korisnike kao što su team buildinzi, radionice, eventi i konferencije.

Posjeduje višegodišnje iskustvo u praćenju marketinškog budžeta od faze planiranja, kontrole provedbe, te izvještavanja i analiziranja marketinških troškova. U PJR-u radi kao koordinatorica svih edukacija koje PJR organizira i koje PJR treneri izvode u obrazovnim ustanovama i in-house kod klijenata. Bavi se kreiranjem rasporeda i programa edukacija, savjetuje na upit klijente o odabiru edukacija, kreira programe in-house edukacija po potrebama klijenata. Kada su edukacije dio većih ugovora tehničke pomoći tijelima javne vlasti, Antonija upravlja isporukom usluga i proračunima za edukacije, organizira događaje i konferencije te studijske posjete. Upravlja programima izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi koje PJR izvodi temeljem ovlaštenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za provođenje programa izobrazbi u javnoj nabavi. Bavi se marketingom i prodajom kotizacija, izrađuje ponude za kotizacije i račune iz područja edukacija, vodi evidencije, sudjeluje o kreiranju stručnih članaka i razvoju materijala za izobrazbu, te se brine za ostalo operativno poslovanja tvrtke u području edukacija. Sudjeluje u pružanju profesionalne usluge klijentima koje tvrtka savjetuje u pripremi i provedbi njihovih EU projekta, i to u području planiranja i organizacije promidžbe i vidljivosti projekta.