Ana Fresl

Predsjednica Uprave

Magistra Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, završila je program Executive MBA na Cotrugli poslovnoj školi i MBA diplomski studij e-leadership na Sveučilištu Algebra. Nositeljica je IPMA certifikata razine C i certifikata u javnoj nabavi. Od 2015. – 2022. godine je bila predsjednica, a od 2023. nadalje dopredsjednica HUP – Udruge profesionalaca u fondovima EU.

Od 2005. godine, znanja i iskustva u području EU fondova i projekata stječe prvo u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU gdje je u samim počecima uspostave sustava EU fondova u Hrvatskoj doprinijela dobivanju akreditacije Europske unije za upravljanje prvim EU programima Phare i IPA i kreirala prve procedure iz područja sustava upravljanja i kontrola EU projekata. U SAFU je upravljala portfeljem odjela od 200-tinjak različitih projekata i vodila SAFU-ov odjel za izobrazbu.

2009. godine osniva i od onda vodi konzultantsko društvo PJR. Sudjelovala je za razvoju ili/i provedbi preko 500 projekata, radila je kao stručni savjetnik na 30-ak projekata tehničke pomoći javnoj upravi u RH i zemljama susjedne regije izrađujući procedure i procese i obrazujući djelatnike državnih tijela u sustavu. U PJR-u se bavi upravljanjem poduzećem, strateškim razvojem, osiguranjem kvalitete usluga, razvojem ljudi, stručnim savjetovanjem u razvoju i provedbi EU projekata, programskim planiranjem konferencija te održavanjem stručnih predavanja. Održala preko 600 dana edukacija i seminara tijekom karijere.  Koautorica je prvog Stripa za početnike u EU fondovima, prvog velikog istraživanja PJR-a “EUčinkovitost” napravljenog u suradnji s 390 financiranih EU projekata, te voditelj nacionalnog istraživanja o učincima EU fondova u RH.