Ana Fresl

Direktorica

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završila je program Executive MBA na Cotrugli poslovnoj školi i MBA diplomski studij e-leadership na VŠ Algebra. Od 2005. godine, znanja i iskustva u području EU fondova i projekata stječe u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU gdje je u samim počecima uspostave sustava EU fondova u Hrvatskoj doprinijela dobivanju akreditacije Europske unije za upravljanje programima Phare i IPA. Nositeljica je IPMA certifikata razine C i iskusna voditeljica projekata. U SAFU je samostalno vodila preko 50 projekata, upravljala portfeljem odjela od 200-tinjak različitih projekata i vodila SAFU-ov odjel za izobrazbu, dok je u PJR-u vodila isto tako nekoliko desetaka EU projekata i ugovora isporuke tehničke pomoći institucijama u sustavu EU fondova.

2009. godine osniva i od onda vodi PJR. Savjetovala je preko 350 projekata, radila je kao stručni savjetnik na 20-ak projekata tehničke pomoći javnoj upravi u RH i zemljama susjedne regije izrađujući procedure i procese i obrazujući djelatnike državnih tijela u sustavu. S 15 godina iskustva u EU projektima, Ana je prepoznati predavač, a o sustavu fondova, tumačenju natječaja na službenim „info danima“, načinu kako prijaviti projekt na EU natječaje i o uspješnoj provedbi projekata educirala je više od 5.000 ljudi. U PJR-u se bavi upravljanjem poduzećem, strateškim razvojem, osiguranjem kvalitete, razvojem ljudi, stručnim savjetovanjem u razvoju i provedbi EU projekata. Od 2013. godine je predsjednica HUP – Udruge profesionalaca u fondovima EU. U razdoblju od 2014. do 2018. godine bila je potpredsjednica Vijeća Zajednice poslovnih savjetnika pri HGK. U razdoblju od 2015. do 2017. bila je član Upravnog odbora Hrvatskog saveza za zelenu gradnju. Programska je direktorica međunarodnih konferencija za EU fondove, koautorica je prvog Stripa za početnike u EU fondovima i prvog velikog istraživanja PJR-a “EUčinkovitost” napravljenog u suradnji s 390 financiranih EU projekata.