Ana Cigula

Diplomirana pravnica,  diplomu je stekla na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Centru za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu stekla je zvanje Sveučilišni specijalist javne uprave te je u okviru tog poslijediplomskog studija izrađivala radove na temu javne nabave. Javnom nabavom bavi se od 2009. godine, a 2014. godine stječe certifikat za javnu nabavu.  Od 2010. godine provodi sve faze svih postupaka javne nabave Državne geodetske uprave za sve katastre u RH izvan Grada Zagreba. Samostalno je provodila preko 50 postupaka nabave kao član tima za provedbu EU projekata – stručnjak za javnu nabavu. Radno iskustvo stekla je i u jednoj od najvećih veledrogerija u RH – Medical Intertrade, kao pravni savjetnik – specijalist javne nabave gdje je obavljala poslove savjetovanja u području javne nabave kroz sudjelovanje tog ponuditelja u postupcima javne nabave. Trenutno je Voditeljica Službe za nabavu i opće poslove u Državnoj geodetskoj upravi.