3 Ca d.o.o. – Poboljšanje proizvoda eX – electric eXperience i priprema za komercijalizaciju

U okviru Poziva „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“ pripremili projekt za korisnika 3 ca d.o.o.  Temeljni cilj i svrha koji se projektom želi postići je realizacija inovativnog naprednog rješenja eX koji predstavlja znatno poboljšanje u odnosu na alternative koje se nude, stavljanje istog na ciljano međunarodno tržište kako bi se ostvario planirani rast i osigurala održivost novoosnovanog poduzeća 3 ca d.o.o. u budućnosti. Projekt potiče inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje su novost na međunarodnom tržištu.

Najnoviji članci iz iste kategorije