Unaprjeđenje kvalitete projekta

Ukoliko projekt prvi puta prijavljujete na EU natječaj, naš je savjet da projekt ne pišete sami

Tu smo za vas

Ukoliko ste procijenili da ćete sami napisati projekt, preporuča se da Vam neovisna treća strana pomogne pri objektivnoj procjeni kvalitete projekta i pregleda napisano.

Usluga unaprjeđenja kvalitete projekta uobičajeno se sastoji od sastanka s PJR timom te od pružanja kvalitativnih komentara za unapređenje strukture projekta i poliranja napisanog teksta projektnog prijedloga.

Uslugu je moguće ugovoriti i ako Vaš projekt nije prošao na prethodnom natječaju te biste ga željeli ponovno prijaviti, ali ovoga puta kao unaprijeđen i konkurentan prijedlog.