Savjetovanje u javnoj nabavi

postupaka javne nabave

Javna nabava predstavlja velik rizik za povrat sredstava iz fondova zbog velikih iznosa ugovora

Tu smo za vas

Svaki uspješni predlagatelj projekta koji potpiše ugovor o financiranju projekta bespovratnim sredstvima iz EU fondova prilikom nabave usluga, robe ili izvođenju radova financiranih iz proračuna projekta mora poštovati načela javne nabave i proce­dure propisane za provedbu javne nabave.

Naše iskustvo, ali i iskustvo na razini ci­jele Europske unije, pokazuje da je upravo nerazumijevanje i nesnalaženje u postup­cima javne nabave najznačajniji problem i jedan od najčešćih razloga neprihvatljiv­osti troškova projekta.

Uzroci grešaka koje nastaju u postupcima javne nabave nerijetko sežu do razdoblja pripreme projekta i pripreme proračuna (kao što je na primjer loše budžetiranje, loše vremensko planiranje ili grupiranje predmeta nabave pod jednu stavku, iako je nabavu kasnije nemoguće provesti) ili pak krive konceptualizacije provedbe, u kojoj su se partneri međusobno predvidjeli za provedbu određenih aktivnosti koje treba podugovoriti (npr. partneri ne mogu biti pružatelji roba, radova ili usluga).

Nisu rijetki ni primjeri da se nabava dobro predvidi u fazi planiranja projekta, dobro provede i ugovori, a da pak ugovorno tijelo odbije troškove zbog nead­ekvatne dokumentacije koja ne dokazuje da su poštovana tražena načela u postupku javne nabave.

Javna nabava predstavlja velik rizik za povrat sredstava iz fondova zbog velikih iznosa ugovora, kao i velikog ud­jela u ukupnim sredstvima projekta te mogućnosti da se nepravilnost utvrdi u bilo kojem trenutku u provedbi, prilikom odobrenja konačnog izvještaja, u razdoblju nakon završetka provedbe projekta.

U okviru usluge savjetovanja u javnoj nabavi možete odabrati komplet ili dio sljedećih usluga:

Izrada plana nabave za nabavu radova, opreme i usluga u projektu

Izrada/pregled analize tržišta, utvrđivanje procijenjene vrijednosti nabave i izmjene proračuna, ako je potrebno

Pregled administrativne sukladnosti izrađenih tehničkih specifikacija/opisa poslova

Izrada i/ili kontrola izrade dokument­acije za nadmetanje

Pomoći pri i/ili uspostava odbora za ocjenjivanje, pojašnjenje uvjeta provedbe nabave

Sudjelovanje/savjetovanje pri radu odbora za ocjenjivanje, javnom ot­varanju ponuda i izrada izvještaja odbora za ocjenjivanje

Praćenje i savjetovanje vezano uz provedbu ugovora o nabavi