(Agencija za razvoj Vukovarsko - srijemske županije, Hrast d.o.o.) – je prekogranični projekt Vukovarsko – srijemske županije iz Hrvatske i kantona Posavina iz Bosne i Hercegovine, s ciljem unapređenja poslovnog okruženja dvaju predjela tako da postanu vodeća...

read more