Evaluacije projekata

Tu smo za vas

DAC kriteriji

Relevantnost

Učinkovitost

Efektivnost

Utjecaj

Održivost

Cilj evaluacije projekta/programa je nepristrano ocjenjivanje uspješnosti specifičnog projekta, određivanje njegovih krajnjih ishoda i davanje zaključaka  i preporuka radi poticanja promjena i daljnjih poboljšanja razvojnih intervencija. Evaluaciju prvenstveno treba promatrati kao potencijalni početak novog ciklusa i novog projekta.

PJR evaluacijska metodologija prati metodologiju Europske komisije koja ocjenjuje projekte uz pomoć DAC kriterija, definiranih kao:

relevantnost | učinkovitost | efektivnost | utjecaj | održivost

Metodologija evaluacije

Vrijednost evaluacije ovisi o kvaliteti i kredibilnosti danih preporuka evaluatora.

Preporuke bi morale biti realne, provedive i korisne te prijavitelje i voditelje projekta direktno uputiti na načine kreiranja boljeg, uspješnijeg i učinkovitijeg projekta. Prema tome, primjena evaluacije ponajviše treba proizlaziti iz potrebe da se dobiju savjeti koji se mogu praktično upotrijebiti za usklađivanje dizajna i poboljšanje provedbe budućih intervencija.

DAC kriteriji:

 Relevantnost odgovara na pitanje primjerenosti ciljeva projekta u odnosu na probleme koje nastoji riješiti te obzirom na okruženje u kojem se projekt odvija. Ovaj kriterij također uključuje ocjenu kvalitete pripreme i formuliranja projekta, to jest, logiku i cjelovitost procesa planiranja projekta, unutarnju logiku i usklađenost dizajna.

Učinkovitost upućuje na činjenicu da su rezultati projekta ostvareni u okvirima razumnih troškova te pobliže razmatra kako dobro su uložena sredstva pretvorena u aktivnosti, u smislu kvalitete, kvantitete i vremenskog okvira, kao i kvalitete postignutih rezultata. Da bi se uočilo je li primijenjen najučinkovitiji postupak, ovaj kriterij općenito zahtjeva uspoređivanje projekta s drugim pristupima kojima se mogu postići isti rezultati.

Efektivnost ocjenjuje kako rezultati doprinose ostvarenju cilja projekta i kakav je bio utjecaj pretpostavki na projektna postignuća. Također obuhvaća ocjenu koristi koje ciljna skupina dobiva projektom.

Utjecaj je kriterij koji razmatra utjecaj projekta na defnirani „opći cilj“.

Održivost je ocjena vjerojatnosti opstajanja koristi proizašlih iz projekta nakon prestanka priljeva vanjskih izvora sredstava, s posebnim naglaskom na postojanje vlasništva (‘ownership’) ciljne skupine nad projektnim rezultatima te financijske i institucionalne održivosti.